Τρίτη 27 Απριλίου 2010

Οι οργανισμοί που καταργούνται η συγχωνεύονται

Το σχετικό σχέδιο νόμου, τη λίστα των οποίων αποκαλύπτει σήμερα το «Έθνος», είναι έτοιμο και θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση τις ερχόμενες ημέρες. Αυτό θα είναι το πρώτο βήμα. Άλλοι 250 οργανισμοί θα καταργηθούν ή θα συγχωνευτούν κατά κύματα μέχρι το τέλος του 2010.

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 • Εταιρεία Ανάπτυξης Αλιείας Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική (Σ)
 • Κέντρο Ελέγχου & Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού & Ελέγχου Λιπασμάτων (Κ.Ε.Π.Π.Υ.Ε.Λ.) Ζακύνθου (Σ)
 • Κέντρο Ελέγχου & Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού & Ελέγχου Λιπασμάτων (Κ.Ε.Π.Π.Υ.Ε.Λ.) Λαγκαδά (Σ)
 • Κέντρο Ελέγχου & Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού & Ελέγχου Λιπασμάτων (Κ.Ε.Π.Π.Υ.Ε.Λ.) Ιωαννίνων (Σ)
 • Εργαστήριο Αλιευτικής Τεχνολογίας και Εφαρμογών Πειραιά (Σ)
 • Εργαστήριο Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών (Ε.Ε.Κ.Υ.Ζ.) Αθήνας (Σ)
 • Οργανισμός Κωπαΐδας (K)
 • Σταθμός Ελέγχου και Τυποποίηση Δημητριακών Θεσσαλονίκης (Κ)
 • Σταθμός Ελέγχου Σπόρων Αθηνών (Κ)
 • Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Σ)
 • Κρατικό Κτήμα Κωστακίων Αρτας (Κ)
 • Κρατικό Κτήμα Αλεξανδρούπολης (Κ)
 • Κρατικό Κτήμα Ευηνοχωρίου (Κ)
 • Ινστιτούτο Ελέγχου Ποικιλιών Καλλωπιστικών Φυτών (Κ)
 • Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Ιωαννίνων (Κ)
 • Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Δράμας (Κ)
 • Δενδροκομικός Σταθμός Πόρου (Κ)
 • Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων (ΚΓΒΖ) Νέας Μεσημβρίας (Κ)
 • Πειραματικό Κυπρινοτροφείο χελοτροφείο Αρτας (Κ)
 • Κρατικό Κτήμα Βέλου (Κ)
 • Αμπελουργικό Φυτώριο Κομοτηνής (Κ)
 • Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & ΠΕ Ιωαννίνων (Κ)
 • Περιφερειακό Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών & Ανάλυσης Λιπασμάτων (ΠΕΓΕΑΛ) Κοζάνης (Κ)
 • Ιχθυογεννητικός Σταθμός Πρέβεζας (Σ)
 • Ιχθυογεννητικός Σταθμός Δράμας (Σ)
 • Ιχθυογεννητικός Σταθμός Ιωαννίνων (Σ)
 • Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος (Σ)
 • Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης «Δήμητρα» (Σ-Κ)
 • Εθνική Επιτροπή Γάλακτος Ελλάδας (Σ)
 • Ιχθυογεννητικός Σταθμός Πέλλας (Κ)
 • Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Σάμου (Κ)
Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων...
 • ΘΕΜΙΣ Κατασκευαστική (Σ)
 • Ινστιτούτο Κρατικού Δικαίου (Κ)
 • Σχολή Προσωπικού Εξωτερικών Φρουρών Καταστημάτων Κράτησης (Σ)
 • Σχολή Προσωπικού Φύλαξης Καταστημάτων Κράτησης (Σ)
Υπουργείο Εθνικής Αμυνας
 • Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (Σ)
 • Ταμείο Εθνικού Στόλου (Σ)
 • Ειδικό Κέντρο Εφοδιασμού Μονάδων Στρατού (Σ)
 • Κρατικό Εργοστάσιο Αεροσκαφών (Σ)
 • Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (Σ)
 • Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού (Σ)
 • Μετοχικό Ταμείο Στρατού (Σ)
 • Νοσηλευτικό Ιδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Σ)
 • Προμηθευτικός Οργανισμός Ναυτικού (Σ)
 • Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Σ)
 • Ταμείο Αρωγής Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου (Σ)
 • Ταμείο Αρωγής Μονίμων Πολιτικών Υπαλλήλων ΥΕΘΑ/ΓΕΣ (Σ)
 • Οικοδομικός Συνεταιρισμός Μονίμων Αξιωματικών Αεροπορίας «ΙΚΑΡΟΣ» (Κ)
 • Οικοδομικός Συνεταιρισμός Μονίμων Αξιωματικών Ελληνικού Στρατού (Κ)
 • Οικοδομικός Συνεταιρισμός Μονίμων Αξιωματικών Ναυτικού (Κ)
Υπουργείο Εξωτερικών
 • Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών (Σ)
 • Ιδρυμα Αποκατάστασης Ομογενών εξ Αλβανίας (Κ)
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
 • Ολυμπιακό Χωριό 2004 (Κ)
 • Ολυμπιακό Χωριό 2005 (Κ)
 • Ολυμπιακό Χωριό 2006 (Κ)
 • Ολυμπιακό Χωριό 2007 (Κ)
 • Επικουρικό Ταμείο Ελληνικής Χωροφυλακής (Ειδικός Λογαριασμός) (Σ)
 • Επικουρικό Ταμείο Ελληνικής Χωροφυλακής (Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης) (Σ)
 • Επικουρικό Ταμείο Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Σ)
 • Επικουρικό Ταμείο Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Σ)
 • Κεφάλαια Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών Λιμένων (Σ)
 • Κεφάλαια Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών Ξηράς (Σ)
 • Οργανισμός Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (Κλάδος Ασθένειας) (Σ)
 • Οργανισμός Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (Κλάδος Επικουρικής Σύνταξης) (Σ)
 • Οργανισμός Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (Κλάδος Κύριας Σύνταξης) (Σ)
 • Οργανισμός Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (Κλάδος Πρόνοιας) (Σ)
 • Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού ΗΛΠΑΠ (Σ)
 • Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού ΗΣΑΠ (Σ)
 • Ταμείο Αρωγής Προσωπικού ΟΤΕ (Κλάδος Πρόνοιας) (Σ)
 • Ταμείο Αρωγής Προσωπικού ΟΤΕ (Κλάδος Σύνταξης) (Σ)
 • Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Σ)
 • Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Σ)
Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 • Γραφεία Τύπου Εσωτερικού (στα Υπουργεία Μακεδονίας - Θράκης και Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής)
 • Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας (στις έδρες των Ελληνικών Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών)
 • Εθνικό κέντρο χαρτών και χαρτογραφικής κληρονομιάς - Εθ. Χαρτοθήκη (Σ)
 • Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο (Σ)
 • Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Πολιτισμού - Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς - Εθνική Χαρτοθήκη (Σ)
 • Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων (Σ)
 • Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας (Σ)
 • Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης (Σ)
Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
 • «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» Ινστιτούτο Ναυτικής Κατάρτισης (Κ)
 • Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κεραμικών και Πυριμάχων (Σ)
 • ΕΔΑ Αττικής (Σ)
 • Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Σ)
 • Ελληνικό Κέντρο Αργιλλομάζης ΑΕ (ΕΛ.ΚΕ.Α. Α.Ε.) (Σ)
 • Ελληνικό Κέντρο Αργυροχρυσοχοΐας ΑΕ (ΕΛ.Κ.Α. Α.Ε.) (Σ)
 • Ελληνικό Κέντρο Δέρματος-Κέντρο Τεχνολογίας και Σχεδιασμού ΑΕ (ΕΛΚΕΔΕ Α.Ε.) (Σ)
 • Ελληνικός Οργανισμός Μικρών-Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ) (Σ)
 • Εταιρεία Βιομηχανικής Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων (Σ)
 • Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου (Σ)
 • Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (Σ)
 • Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας (Σ)
 • Ποσειδών (Κ)
 • Ψηφιακές ενισχύσεις ΑΕ + ΚτΠ (Σ)
 • Κέντρο Ελληνικής Γούνας Α.Ε. (Σ)
 • Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. (Ο.Π.Ε.Α.Ε.) (Σ)
 • Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Α.Ε. (ΕΛΟΤ Α.Ε.) (Σ)
 • Διεθνής Εκθεση Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΔΕΘ Α.Ε.)
 • Ελληνικές εκθέσεις - HELEXPO AE (Σ)
 • Οργανισμός Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης (ΟΑΝΑΚ Α.Ε.) (Κ)
 • Εθνικό Κέντρο Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Σ)
 • Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (Σ)
 • Ινστιτούτο Ιστορίας Εμπορικής Ναυτιλίας (Κ)
 • Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας (Σ)
 • Γενική Επιθεώρηση Λιμενικού Σώματος (Σ)
 • Invest in Greece Α.Ε. (πρώην ΕΛ.ΚΕ. Α.Ε.) (Σ)
Υπουργείο Οικονομικών
 • Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγα Κορίνθου (Κ)
 • Δημόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών (Σ)
 • Ελληνικά Σιδηροκράματα (Σ)
 • Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία + ΠΥΡΚΑΛ (Σ)
 • Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων (Σ)
 • Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων (Σ)
 • Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. (Σ)
 • Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας του Δημοσίου (Σ)
 • Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Κ)
 • Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου (Σ)
 • Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Σ)
 • Ολυμπιακά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία + ΚΕΔ (Σ)
 • Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Σ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: