Τρίτη, 16 Αυγούστου 2011

Ωδή στον ανίερο λόχο των εφιαλτών..

*Του Βασίλη Τριανταφυλλίδη - Χάρρυ Κλύνν 
 
Ας ήταν να βρέξει
το σύννεφο, να ξεπλύνει
τη βρομιά σας, και ο άνεμος
σκληρός ας σκορπίσει
την κόπρο των πράξεών σας.

Ώ νόθα και ανάξια
της Ελλάδος τέκνα,
ψυχαί προδοτικαί
που την πατρίδα
εις του ξένους παραδώσατε
τάγμα εφιαλτών και νενέκων....Εχθροί της πατρίδος
και των προγόνων ανάξιοι
ανθέλληνες σεις, πώς ήθελεν
από σας προκριθείν
δια την πατρίδαν
άδοξος τάφος;
 
* Παραλλαγή του ποιήματος του "Ωδή στον Ιερό λόχο"του μεγάλου μας ποιητή Ανδρέα Κάλβου

ς μή βρέ­ξει πο­τέ
τό σύν­νε­φον, καί
­νε­μος
σκλη­ρός
ς μή σκορ­πί­σει
τό χ
­μα τό μα­κά­ριον
πού σ
ς σκε­πά­ζει.

γνή­σια τς λ­λά­δος
τέ­κνα ψυ­χαί πού
­πέ­σα­τε
ε
ς τόν ­γώ­να ν­δρεί­ως,
τάγ­μα
­κλε­κτν ­ρώ­ων,
καύ­χη­μα νέ­ον.

Έλληνες της πατρίδος
και των προγόνων άξιοι·
Έλληνες σεις, πώς ήθελεν
άπό σας προκριθείν
άδοξος τάφος;

ν­δρέ­ας Κάλ­βος

Δεν υπάρχουν σχόλια: