Σάββατο, 18 Αυγούστου 2012

Εφεδρεία μέσω ΑΣΕΠ...

Κομμάτι-κομμάτι εμπλουτίζεται καθημερινά το μοντέλο της νέου τύπου εφεδρείας. Στόχος του υπουργείου διοικητικής μεταρρύθμισης είναι να προκύψουν οριστικά συμπεράσματα, προκειμένου να προωθηθεί η απαιτούμενη νομοθετική ρύθμιση και να τεθεί σε λειτουργία το μέτρο το οποίο πρόκειται να επιφέρει την .... απομάκρυνση 15 χιλιάδων υπαλλήλων μέσα στο 2012 και συνολικά 40-45 χιλιάδων μέχρι το 2015.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο φαίνεται πως καταλήγει στη διενέργεια τεστ γνώσεων, μέσω πολλαπλών επιλογών, στους υποψήφιους εφέδρους. Η δοκιμασία αναμένεται να είναι αντίστοιχη με αυτή που ακολουθούν μέσω ΑΣΕΠ δάσκαλοι και καθηγητές για την πρόσληψή τους σε δημόσιο σχολείο. Το τεστ αναμένεται να αφορά περισσότερους από 620 χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους, αποτελεί δε τον πλέον αντικειμενικό τρόπο αξιολόγησης.

Στα τεστ αξιολόγησης εξετάζεται το ενδεχόμενο να τεθούν υπόψη τόσο οι ανάγκες κάθε υπηρεσίας, όσο και τα προσόντα κάθε εργαζόμενου όπως οι σπουδές, οι ξένες γλώσσες και η εμπειρία, ώστε και οι καλύτεροι να αξιολογηθούν θετικά και η κάθε υπηρεσία να καλύπτεται. Αν τελικά συμβεί κάτι τέτοιο τότε παραμένει ανοικτό και το θέμα των μετατάξεων... Οσοι δηλαδή περάσουν το τεστ, αλλά πλεονάζουν να μετατεθούν σε άλλη υπηρεσία, στην οποία οι υπάλλληλοι αντίστοιχης ειδικότητας απέδωσαν χαμηλότερα. Ετσι οι λιγότεροι ικανοί θα βγουν σε εφεδρεία.

Ανοιχτός παραμένει και ο τρόπος αξιολόγησης για ορισμένες ειδικότητες υπαλλήλων, όπως αυτή των οδηγών, ενώ ήδη εξετάζεται οι εργαζόμενοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης να εξεταστούν αλλιώς, δηλαδή με μοριοδότηση βάση προϋπηρεσίας και οικογενειακής κατάστασης.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι παρόμοιο μοντέλο εξετάσεων χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των υπαλλήλων της γαλλικής δημόσιας διοίκησης, οι εμπειρογνώμονες της οποίας έχουν αναλάβει στο πλαίσιο της task force το αντίστοιχο κομμάτι για το ελληνικό Δημόσιο, ενώ ανάλογα τεστ προβλέπονται και κατά τη διαδικασία επιλογής προσωπικού στα ευρωπαϊκά όργανα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: