Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2012

Ποιοι Δ.Υ. και από που φεύγουν...

Μέχρι την επόμενη εβδομάδα θα πρέπει τα αρμόδια Υπουργεία να έχουν αποστείλει στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης τον κατάλογο των υπαλλήλων που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα.
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει στο γραφείο του ο κ. Αντώνης Μανιτάκης, από την Τρίτη οι πρώτοι υπάλληλοι που θα μπουν σε διαθεσιμότητα θα αρχίσουν να πληρώνονται...
με το 75% του μισθού τους και μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουν αγγίξει τους 2000.

Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης ήδη ζήτησε άμεση ενημέρωση από τους υπόλοιπους υπουργούς για τις κενές θέσεις ή το πλεονασματικό προσωπικό που έχουν στα υπουργεία τους. Συγκεκριμένα ο υπουργός απέστειλε επιστολή προς όλους τους συναδέλφους του ζητώντας να τον ενημερώσουν το γρηγορότερο δυνατό για τις ανάγκες και την κατάσταση στο υπουργείο τους, ώστε να προχωρήσουν οι μετατάξεις και οι μετακινήσεις. Επίσης ο κ. Μανιτάκης τους ενημέρωσε πως «για την αντιμετώπιση άμεσων και επιτακτικών αναγκών προβλέπεται και η προσωρινή τοποθέτηση προσωπικού σε οποιαδήποτε υπηρεσία ή φορέα του δημοσίου τομέα».
Η διαθεσιμότητα αφορά υπαλλήλους που εργάζονται σε υπουργεία, σε υπηρεσίες υπουργείων της περιφέρειας, σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης όπως είναι δημοτικές επιχειρήσεις, πολεοδομίες, ΚΕΠ.

Επίσης υπαλλήλους που εργάζονται στις Ανεξάρτητες Αρχές: Συνήγορος του Πολίτη, Αρχή Προστασίας Δεδομένων, ΕΣΡ, Επιτροπή Ανταγωνισμού, Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου. Επίσης το μέτρο αφορά όλες τις ΔΕΚΟ που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο.


Σε διαθεσιμότητα μπαίνουν όσοι υπάλληλοι εργάζονται στους παραπάνω φορείς και υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, έχουν δευτεροβάθμια εκπαίδευση και έχουν ειδικότητες Διοικητικού, Διοικητικού – Λογιστικού, Διοικητικού – Οικονομικού και Διοικητικών Γραμματέων. Σύμφωνα το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης η διαθεσιμότητα αφορά τους υπαλλήλους που καλύπτουν και τις τρεις παραπάνω προϋποθέσεις.
Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης καλεί τους συναδέλφους του να καλύψουν σε πρώτη φάση τα κενά με προσωπικό ΔΕ Διοικητικού σε υπηρεσίες εξυπηρέτησης του πολίτη. Επίσης υπογράμμισε πως πρέπει να δοθεί προτεραιότητα «στις υπηρεσίες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα ελλιπούς στελέχωσης, καθώς και στις υπηρεσίες που ισχύει πάγωμα προσλήψεων».

Δεν υπάρχουν σχόλια: