Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2013

Περισσότερα από 1000 άτομα την ημέρα χάνουν την δουλειά τους...

Η ανεργία τσακίζει κόκαλα στην Ελλάδα! Τον Οκτώβριο του 2012 εκτοξεύτηκε στο 26,8%, που είναι το υψηλότερο ποσοστό στην Ε.Ε., με δεύτερη την Ισπανία, η οποία έχει 26,6% (στοιχεία Νοεμβρίου 2012). Μέσα σε μόνον έναν χρόνο προστέθηκαν στους «μαύρους καταλόγους» 368.102 άτομα (έχαναν καθημερινά την εργασία τους περισσότερα από 1.000 άτομα), με .... αποτέλεσμα στο τέλος Οκτωρβίου οι «κατάλογοι» αυτοί να αριθμούν 1.345.715 άτομα. Η ανεργία αποτελεί μάστιγα για τους νέους ηλικίας 15-24 ετών, καθώς το ποσοστό της αγγίζει το 56,6%, και τις γυναίκες, όπου το ποσοστό είναι 30,4%.

Επίσης, είναι χαρακτηριστικό ότι για πρώτη φορά η Αττική, στην οποία διαμένουν περίπου τα 2/3 του πληθυσμού της χώρας, έχει την πρώτη θέση μεταξύ των περιφερειών της χώρας, με ποσοστό 28,3%.

Ειδικότερα, από την έρευνα εργατικού δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) προκύπτουν τα εξής:
Το ποσοστό ανεργίας τον Οκτώβριο του 2012 ανήλθε σε 26,8%, έναντι 19,7% τον Οκτώβριο του 2011 και 26,2% τον Σεπτέμβριο του 2012. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.345.715 άτομα και αυξήθηκαν κατά 368.102 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2011 (αύξηση 37,7%) και κατά 36.219 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2012 (αύξηση 2,8%).

Το σύνολο των απασχολουμένων εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.680.894 άτομα. Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 309.335 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2011 (μείωση 7,8%) και κατά 16.015 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2012 (μείωση 0,4%).
Ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.344.478 άτομα. Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, μειώθηκαν κατά 23.828 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2011 (μείωση 0,7%) και κατά 7.478 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2012 (μείωση 0,2%).

Η ανεργία παραμένει «γένους θηλυκού», καθώς το ποσοστό στις γυναίκες είναι 30,4% (από 23,1% τον Οκτώβριο του 2011), ενώ στους άνδρες ανέρχεται σε 24,1% (από 17,1%).

Στους νέους ηλικίας 15-24 ετών η ανεργία αυξήθηκε κατά περίπου 10 μονάδες σε έναν χρόνο (56,6% τον Οκτώβριο του 2012 από 46,7% τον Οκτώβριο του 2011), ενώ και στην πλέον παραγωγική ηλικία των 25-34 ετών είναι κατά πολύ υψηλότερη του εθνικού μέσου όρου (34,1% από 27%). Ακολουθούν οι ηλικίες 35-44 ετών (23,3% από 15,9%), 45-54 ετών (19,5% από 14,1%), 55-64 ετών (15,4% από 9%) και 65-74 ετών (4,9% από 3,6%).

Δεν υπάρχουν σχόλια: