Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2013

Νέες επιβαρύνσεις για μισθωτούς και συνταξιούχους ( αναλυτικοί πίνακες )

Ένα τρικ που οδηγεί σε ακόμη μεγαλύτερες επιβαρύνσεις για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, προβλέπει η αναλυτική εγκύκλιος για την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα και το σύστημα έκπτωσης φόρου, η οποία εστάλη σε όλες τις εφορίες της χώρας.
Πλέον ξεκινά και επίσημα η παρακράτηση με βάση τη νέα κλίμακα επιφέροντας σημαντικές...
επιβαρύνσεις για την πλειονότητα των μισθωτών. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Capital.gr που περιλαμβάνονται στον αναλυτικό πίνακα με την μεταβολή της παρακράτησης φόρου προκύπτει:

- Μηνιαία ελάφρυνση για μισθωτούς χωρίς παιδιά και ετήσιο εισόδημα έως 23.000 ευρώ

- Ελαφρύνσεις για μισθωτούς με ένα παιδί και ετήσιο εισόδημα έως 11.000 ευρώ (επιβαρύνσεις για υψηλότερα εισοδήματα)

- Επιβαρύνσεις για μισθωτούς με 2 ή περισσότερα παιδιά που έχουν εισόδημα από 11.000 ευρώ και πάνω. Για χαμηλότερο εισόδημα δεν προκύπτουν μεταβολές.

Ειδικότερα, στην εγκύκλιο ορίζεται ότι ο φόρος εισοδήματος μισθωτών και συνταξιούχων θα υπολογίζεται πλέον με βάση την εξής κλίμακα:Για τον υπολογισμό του ετήσιου εισοδήματος που θα τοποθετείται στην παραπάνω κλίμακα, θα γίνεται αναγωγή του μηνιαίου μισθού σε 14 μισθούς για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα και σε 12 μισθούς για τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα. Στο ποσό αυτό θα προστίθενται και διάφορες παροχές που θεωρούνται εισόδημα από μισθούς.

Ο φόρος που προκύπτει με βάση την φορολογική κλίμακα θα μειώνεται στη συνέχεια με έκπτωση φόρου ύψους 2.100 ευρώ, η οποία θα δίνεται ολόκληρη για όσους έχουν συνολικό ετήσιο εισόδημα έως 21.499,99 ευρώ και από εκεί και πάνω θα μειώνεται κατά 100 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ επιπλέον εισοδήματος. Η έκπτωση φόρου με αυτόν τον τρόπο μηδενίζεται για όσους έχουν εισόδημα 41.500 ευρώ και άνω, αντί για 42.000 ευρώ που είχε αρχικά ανακοινώσει το ΥΠΟΙΚ.

Ουσιαστικά το όριο για την κλιμακωτή μείωση της έκπτωσης φόρου τοποθετείται στο μέσον κάθε χιλιάδας εισοδήματος αυξάνοντας έτσι την παρακράτηση φόρου και του φοροεισοδήματος για όσους φορολογούμενους περνούν έστω και για μερικά ευρώ το όριο των 500 ευρώ σε κάθε χιλιάδα εισοδήματος.

Για παράδειγμα, ένας φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα 21.499 ευρώ δικαιούται έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ, ενώ ένα άλλος φορολογούμενος με εισόδημα 21.501 ευρώ θα πληρώσει πρόσθετο φόρο 100 ευρώ σε σχέση με τον πρώτο διότι η έκπτωση φόρου περιορίζεται στα 2.000 ευρώ.

Ο ετήσιος φόρος εισοδήματος που προκύπτει με βάση την κλίμακα και την έκπτωση φόρου, μειώνεται κατά 1,5% και το υπόλοιπο παρακρατείται ισομερώς από τις 14 μισθοδοσίες των υπαλλήλων του ιδιωτικού τομέα ή τις 12 μισθοδοσίες των εργαζόμενων στον δημόσιο τομέα και των συνταξιούχων.

Με τον ίδιο τρόπο, υπολογίζεται και η παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης χωρίς όμως να γίνεται η έκπτωση του 1,5%. Η εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται με βάση τον εξής τρόπο:

α) Με συντελεστή ένα τοις εκατό (1%) για ετήσιο καθαρό εισόδημα από δώδεκα χιλιάδες ένα (12.001) ευρώ έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ.

β) Με συντελεστή δύο τοις εκατό (2%) για ετήσιο καθαρό εισόδημα από είκοσι χιλιάδες ένα (20.001) ευρώ έως και πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.

γ) Με συντελεστή τρία τοις εκατό (3%) για ετήσιο καθαρό εισόδημα από πενήντα χιλιάδες ένα (50.001) ευρώ έως και εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.

δ) Με συντελεστή τέσσερα τοις εκατό (4%) για ετήσιο καθαρό εισόδημα από εκατό χιλιάδες ένα (100.001) ευρώ και άνω.
Αναφέρονται στην εγκύκλιο ενδεικτικά τα εξής 3 παραδείγματα παρακράτησης φόρου και εισφοράς:

α) Έστω ότι μισθωτός του Δημοσίου λαμβάνει για παράδειγμα καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.650 ευρώ (σταθερές για όλους τους μήνες του 2013). Ετήσιο καθαρό εισόδημα: 12*1.650=19.800 ευρώ

Ετήσιος φόρος (βάσει κλίμακας και βάσει των μειώσεων της παρ.2 του άρθρου 9): 4.356-2.100=2.256 ευρώ
Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης: 2.256*1,5%=33,84 ευρώ

Φόρος που πρέπει να παρακρατείται κάθε μήνα:2.256-33,84=2.222,16/12=185,18 ευρώ

Μηνιαία παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδημα: 12*1.650=19.800 (1%)
Συνεπώς, 1.650*1 %=16,50 ευρώ

β) Έστω ότι μισθωτός του ιδιωτικού τομέα λαμβάνει για παράδειγμα καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.650 ευρώ (σταθερές για όλους τους μήνες του 2013), το Δεκέμβριο καθαρό δώρο Χριστουγέννων 1.650 ευρώ, τον Απρίλιο καθαρό δώρο Πάσχα 825 ευρώ και τον Ιούλιο καθαρό επίδομα αδείας 825 ευρώ.

Ετήσιο καθαρό εισόδημα: 14*1.650=23.100 ευρώ
Ετήσιος φόρος (βάσει κλίμακας και βάσει των μειώσεων της παρ.2 του άρθρου 9): 5.082-1.900=3.182 ευρώ

Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης: 3.182*1,5%=47,73 ευρώ

Φόρος που πρέπει να παρακρατείται κάθε μήνα:3.182-47,73=3.134,27/14=223,88 ευρώ

Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων:3.134,27/14=223,88 ευρώ

Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του δώρου Πάσχα:3.134,27/28=111,94 ευρώ

Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του επιδόματος αδείας:3.134,27/28=111,94 ευρώ

Ποσά που πρέπει να παρακρατηθούν έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.
Αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδημα: 14*1.650=23.100 (2%) Συνεπώς:

Παρακράτηση κατά την καταβολή του μηνιαίου μισθού, 1,650*2%=33ευρώ
Παρακράτηση κατά την καταβολή δώρου Χριστουγέννων, 1,650*2%=33ευρώ
Παρακράτηση κατά την καταβολή δώρου Πάσχα,825*2%=16,50ευρώ
Παρακράτηση κατά την καταβολή επιδόματος αδείας,825*2%=16,50 ευρώ

γ) Έστω ότι ο μισθωτός της προηγούμενης περίπτωσης (β) λαμβάνει κατά το μήνα Σεπτέμβριο του 2013 ένα έκτακτο εφάπαξ ποσό 3.000 ευρώ το οποίο συνεντέλλεται με τις τακτικές αποδοχές.

Αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδημα: 14*1.650=23.100+3.000=26.100ευρώ

Ετήσιος φόρος (βάσει κλίμακας και βάσει των μειώσεων της παρ.2 του άρθρου 9): 5.852-1.600=4.252 ευρώ

Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης: 4.252*1,5%=63,78 ευρώ

Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί, πέραν της μηνιαίας παρακράτησης ΦΜΥ του μήνα Σεπτεμβρίου, κατά την καταβολή του έκτακτου εφάπαξ ποσού: 4.252-63,78=4.188,22-(223,88*14)=1.053,90 ευρώ

Ποσό έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 που πρέπει να παρακρατηθεί, πέραν της μηνιαίας παρακράτησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του ίδιου άρθρου και νόμου του μήνα Σεπτεμβρίου, κατά την καταβολή του έκτακτου εφάπαξ ποσού

Αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδημα: 14*1.650=23.100+3.000=26.100 (2%)

Συνεπώς, 3.000*2%=60 ευρώ
Ετήσιο Εισόδημα Εκπτωση φόρου
5000 2100
6000 2100
7000 2100
8000 2100
9000 2100
10000 2100
11000 2100
12000 2100
13000 2100
14000 2100
15000 2100
16000 2100
17000 2100
18000 2100
19000 2100
20000 2100
21000 2100
21500 2000
22000 2000
23000 1900
24000 1800
25000 1700
26000 1600
27000 1500
28000 1400
29000 1300
30000 1200
31000 1100
32000 1000
33000 900
34000 800
35000 700
36000 600
37000 500
38000 400
39000 300
40000 200
41000 0
41500 0
42000 0
45000 0
50000 0
55000 0
60000 0
65000 0
70000 0
75000 0
80000 0
85000 0
90000 0
95000 0
100000 0


Πηγή:capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: