Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2013

ΣτΕ: Αντισυνταγματικός ο νόμος για την ιθαγένεια

Αντισυνταγματικό κρίνει το νόμο Ραγκούση (3838/10) η απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, ανοίγοντας το δρόμο για τη θέσπιση νέου νόμου για την ιθαγένεια.
 Αντισυνταγματικές κρίνονται οι ρυθμίσεις που προβλέπουν την απόδοση ιθαγένειας σε παιδιά που γεννιούνται στην Ελλάδα από αλλοδαπούς γονείς, που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα τουλάχιστον 5 χρόνια στη χώρα καθώς και σε παιδιά που φοιτούν επιτυχώς επί εξαετία σε ελληνικό σχολείο. Αντισυνταγματική κρίθηκε επίσης και η ρύθμιση που δίνει στους αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές των ΟΤΑ....

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, ο νομοθέτης κατά τον καθορισμό των προϋποθέσεων θα πρέπει να συνδυάζει τα τυπικά κριτήρια και με ουσιαστικά, ώστε να τεκμηριώνεται ο γνήσιος δεσμός του αλλοδαπού προς την ελληνική κοινωνία,δηλαδή η ενσωμάτωσή του. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τα κριτήρια κρίνονται τυπικά και επισφαλή.
Στην απόφαση τονίζεται ότι το  κριτήριο της διαμονής των γονέων επί πενταετία δεν τεκμηριώνει την ουσιαστική ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία, αφού δεν συνδυάζεται και με άλλα στοιχεία που θα προσέδιδαν στη διαμονή ουσιαστικά χαρακτηριστικά ένταξης. Επίσης αναφέρεται ότι η φοίτηση σε ελληνικό σχολείο και μάλιστα μόνον επί μια εξαετία δεν εγγυάται την επιζητούμενη ένταξη, δεδομένου ότι ο νόμος δεν αξιώνει και μια ουσιαστική σχέση των γονέων με τη χώρα, τη στιγμή μάλιστα που το Σύνταγμα απαιτεί εννεατή φοίτηση για τα παιδιά των Ελλήνων.
Ως προς τη ρύθμιση που δίνει το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε αλλοδαπούς τρίτων χωρων επισημαίνουν ότι παραβιάζει την αρχή ότι τα πολιτικά αυτά δικαιώματα ανήκουν αποκλειστικά σε έλληνες πολίτες.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι θέσεις της μειοψηφίας 13 δικαστών που τονίζουν ότι η  απονομή της ελληνικής ιθαγένειας αποτελεί πολιτική επιλογή και ότι το Σύνταγμα παρέχει στο νομοθέτη μεγάλα περιθώρια άσκησης διαφορετικών πολιτικών. Σημειώνουν, μεταξύ άλλων, ότι καμία συνταγματική διάταξη δεν θέτει ως προϋπόθεση για την απόκτηση ιθαγένειας τη διαπίστωση γνησιου δεσμού με το ελληνικό έθνος, καθώς και ότι είναι σαφής στο Σύνταγμα η διάκριση μεταξύ λαού και έθνους και ότι με την απόκτηση της ιθαγένειας ο αλλοδαπός καθίσταται έλληνας πολίτης, συμπολίτης των λοιπών ελλήνων πολιτών και όχι ομοεθνής τους

Δεν υπάρχουν σχόλια: