Σάββατο 20 Απριλίου 2013

ΠΡΟΚΛΗΣΗ : την ίδια ώρα που απολύουν δημόσιους υπαλλήλους δίνουν 13,6 εκατ. για διαφήμιση του δημοσίου

Σε έγκριση ποσού 13,6 εκατομμυρίων ευρώ για τη διαφημιστική προβολή υπουργείων, Περιφερειών, Οργανισμών και διαφόρων φορέων για το 2013 ...προχώρησε η Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης – Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

Ενδεικτικά ποσά ανά φορέα που εγκρίθηκαν είναι τα ακόλουθα:

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης 2.458.370 ευρώ
ΟΚΑΝΑ 2,06 εκατ. ευρώ,
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Α.Α. 2007-2013 1,5 εκατ. ευρώ,
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» Μονάδα Α ύψους 1,08 εκατ. ευρώ,
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής - Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Έργων 1 εκατ. ευρώ.
Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης 950.910 ευρώ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητας & Επιχειρηματικότητας 500.000 ευρώ,
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 500.000 ευρώ
Περιφέρειας Κρήτης (αιρετή) 460.000 ευρώ,
Δήμος Ηρακλείου 370.000 ευρώ,
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ηπείρου 341.000 ευρώ και
ΟΔΙΕ Α.Ε. ύψους 320.000 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: