Παρασκευή 19 Απριλίου 2013

Για φαυλότητα κατηγορεί το ΤΕΕ τον πρόεδρο του ΕΤΑΑ!

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE_HOME/TEE_HOME_NEW/dt_tee_160413.pdf
Πρόεδρος ΕΤΑΑ Σελλιανάκης: 6 ερωτήματα που ζητούν ΑΜΕΣΗ Απάντηση από τους μηχανικούς!
 
1. Ποιος ή ποιοι τον πρότειναν;
2. Ποια τα κριτήρια επιλογής του, αφού άλλαξαν νύχτα τον Νόμο, καταργώντας την εισήγηση των Προέδρων των Επιστημονικών Φορέων που υπήρχε
3. Έχει υπηρετήσει σε άλλη δημόσια θέση ο κ. Σελλιανάκης και για ποιο χρονικό 
διάστημα;
4. Ρωτήθηκε η τότε πολιτική ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου για την διοίκηση του, γιατί 
και σε ποιο χρονικό διάστημα απομακρύνθηκε;
5. Υπάρχει δικαστική απόφαση για την απομάκρυνσή του;
6. Ενημερώθηκε η Βουλή από όσους τον πρότειναν, επίσημα ή ανεπίσημα, για τις 
απαντήσεις των προηγούμενων ερωτημάτων;
 
Έγκυρες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν καταδικαστικές αποφάσεις σχετικά με την πρότερη απομάκρυνση του προέδρου του ΕΤΑΑ!!
 
Ρωτάμε λοιπόν όσους τον πρότειναν, τον αρμόδιο  Υπουργό, κ. Βρούτση, και την Κυβέρνηση που τον διόρισε. Άραγε έχει λάβει υπόψη της, έχει διερευνήσει τις καταγγελίες η Βουλή που ενέκρινε τον διορισμό του;
 
Δ.Μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: