Πέμπτη 30 Μαΐου 2013

Κατατέθηκε στη Βουλή η αντιπρόταση της ΝΔ για το ρατσισμό...τα 4 άρθρα

Ποινικές κυρώσεις για όσους «επιδοκιμάζουν ή υποτιμούν τη σοβαρότητα των γενοκτονιών που αναγνωρίστηκαν από την Ελληνική Βουλή, του Ολοκαυτώματος και των εγκλημάτων του ναζισμού» προβλέπει, μεταξύ άλλων, η πρόταση νόμου της ΝΔ για την αντιμετώπιση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, που κατατέθηκε στη Βουλή....

Το κείμενο, που φέρει τίτλο «Τροποποιήσεις του ν. 927/1979 και άλλες διατάξεις», περιλαμβάνει τέσσερα άρθρα, τα οποία στην ουσία συμπληρώνουν το υπάρχον νομικό πλαίσιο.

Σύμφωνα δε με τις ειδικές παρατηρήσεις, προβλέπεται διοικητική τιμωρία νομικών προσώπων -νομικοί υποστηρίζουν ότι η διάταξη αφορά και τα πολιτικά κόμματα-, αν οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους επιδοκιμάσουν ή υποτιμήσουν τα εγκλήματα του ναζισμού.

Ειδικότερα, αναφέρεται ότι προβλέπεται: «Η επιβολή αυστηρών διοικητικών κυρώσεων σε βάρος νομικού προσώπου, του οποίου τα φυσικά πρόσωπα που νομίμως το εκπροσωπούν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για παραβάσεις του παρόντος νόμου που τελέσθηκαν προς όφελος ή για λογαριασμό του εν λόγω νομικού προσώπου. Οι κυρώσεις αυτές αναφέρονται σε διοικητικά πρόστιμα (από 10.000 - 100.000 ευρώ) και αποκλεισμό από δημόσιες παροχές πάσης φύσεως όπως οι επιχορηγήσεις, οι ενισχύσεις, οι επιδοτήσεις και οι προμήθειες (για χρονικό διάστημα από 1 - 6 μήνες)».

Να σημειωθεί ότι οι βασικές διαφοροποιήσεις μεταξύ της πρότασης της ΝΔ και αυτής των ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ εντοπίζονται στα εξής:

-         Η ΝΔ ζητά τη δίωξη όσων «επιδοκιμάζουν ή υποτιμούν την σοβαρότητα των γενοκτονιών που αναγνωρίστηκαν από την Ελληνική Βουλή» συμπεριλαμβάνοντας με τον τρόπο αυτό και την Γενοκτονία των Ποντίων. Από την άλλη, η πρόταση ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ περιλαμβάνει τις γενοκτονίες που έχουν αναγνωριστεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το οποίο όμως δεν έχει αναγνωρίσει την γενοκτονία των Ποντίων.

-         Μόνο η πρόταση της ΝΔ εξαιρεί από τις διατάξεις τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τα όργανά τους όπως είναι η εκκλησία.

-         Η πρόταση ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ προβλέπει αναστολή της λειτουργίας εως 6 μήνες και διοικητικά πρόστιμα έως και 200.000 ευρώ κατά των νομικών προσώπων των οποίων οι νόμιμοι εκπρόσωποι προβαίνουν σε ρατσιστικές συμπεριφορές ενώ από την άλλη η πρόταση της ΝΔ τα περιορίζει στις 100.000 ευρώ.

-         Στις ρατσιστικές συμπεριφορές μόνο η πρόταση των ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ περιλαμβάνει την προσβολή του γενετήσιου προσανατολισμού.


Δεν υπάρχουν σχόλια: