Τετάρτη 10 Ιουλίου 2013

Σκούπα στο δημόσιο νομοσχέδιο ΣΟΚ

Μαζικές καταργήσεις θέσεων και κλάδων - Επανέρχεται ο φόρος πολυτελείας – Πως θα επιλέγονται οι υπάλληλοι που τίθενται σε διαθεσιμότητα – Οι αποζημιώσεις των υπαλλήλων της πρώην ΕΡΤ...

Τα δύο βασικά προαπαιτούμενα για την «κολοβή» δόση των 6,8 δις. ευρώ που είναι ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης και η διαθεσιμότητα στο δημόσιο, επιχειρεί να εκπληρώσει η κυβέρνηση με το πολυνομοσχέδιο που καταθέτει στη Βουλή. Στο πολυνομοσχέδιο αναφέρεται ότι «λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών και για την αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων και υλοποίησης του προϋπολογισμού, κρίνεται σκόπιμο οι διατάξεις για την επιβολή του φόρου πολυτελούς διαβίωσης να έχουν προγενέστερη εφαρμογή από το οικονομικό έτος 2013, αντί του 2014 που είχε αρχικά προβλεφθεί. Επίσης, λόγω της αδυναμίας συνβεβαίωσής του με τον φόρο εισοδήματος στο ίδιο εκκαθαριστικό κατά το τρέχον οικονομικό έτος, ρυθμίζεται νομοθετικά η ξεχωριστή βεβαίωσή του ειδικά για το οικονομικό έτος 2013», δηλαδή θα έρθουν σε ξεχωριστό εκκαθαριστικό.


«Πογκρόμ» στο δημόσιοΜε άλλες διατάξεις (από το άρθρο 73 και μετά):

-Μειώνεται σε 8 μήνες το πολύ ο χρόνος παραμονής σε διαθεσιμότητα, πριν την απόλυση.

-Από τις 23/9/2013 καταργούνται οι θέσεις Δημοτικής Αστυνομίας

-Από 22 Ιουλίου καταργούνται 52 ειδικότητες εκπαιδευτικών στη Μέση και Τεχνική εκπαίδευση και οι εκπαιδευτικοί τίθενται σε διαθεσιμότητα, πλην ορισμένων εξαιρέσεων (πχ πολύτεκνοι, ανάπηροι, κάτοχοι μεταπτυχιακού, σύζυγοι υπαλλήλων που τελούν επίσης σε διαθεσιμότητα κλπ).

-Καταργούνται οι θέσεις σχολικών φυλάκων

- Ρυθμίζονται οι αποζημιώσεις υπαλλήλων της ΕΡΤ

- Αλλάζει το σύστημα επιλογής του ΑΣΕΠ, για να σηκώσουν»¨τον φόρτο των μαζικών αξιολογήσεων

-Προβλέπεται η δυνατότητα κατάργησης-εξπρές θέσεων ή κλάδων ή και ειδικοτήτων σε υπουργεία, αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, κλπ με Κοινή Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και του οικείου Υπουργού.

-Προβλέπεται όμως αντίστοιχα και η δυνατότητα σύστασης θέσεων στους ανωτέρω φορείς με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού.

-Ρυθμίζεται νομικά η επιλογή των υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα μετά την κατάργηση της οργανικής τους θέσης. Η επιλογή αυτή διενεργείται κατόπιν αποτίμησης και αντικειμενικής μοριοδότησης των προσόντων τους, τυπικών και ουσιαστικών, συνεκτιμωμένης της εργασιακής και διοικητικής εμπειρίας, της άσκησης ειδικών καθηκόντων και της εργασιακής φυσιογνωμίας του υπαλλήλου. Προσφέρεται αυξημένη μοριοδότηση όσων έχουν εισαχθεί μετά από διαγωνισμό με αξιοκρατικά κριτήρια.

-Διευκρινίζεται ότι η μετάταξη ή μεταφορά των υπαλλήλων πρέπει να ανταποκρίνεται στα ουσιαστικά και τυπικά τους προσόντα, όπως επίσης και να λαμβάνει υπόψη τα περιγράμματα θέσης, εφόσον αυτά υπάρχουν, αλλά και τις τυχόν δηλώσεις προτίμησής τους.

-Προβλέπεται η κατάργηση των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων Κίνησης και Επισκευών που υπάγονται στην Διεύθυνση Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: