Σάββατο 3 Αυγούστου 2013

Πρωτογενές έλλειμμα 981 εκατ. ευρώ το α’ 6μηνο

Στα 981 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε το α’ 6μηνο του 2013 το πρωτογενές έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με στοιχεία που κοινοποίησε το υπουργείο Οικονομικών έναντι ελλείμματος 255 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012...


Το υπουργείο Οικονομικών αιτιολογεί την άνοδο στην πληρωμή χρεών αξίας 3,83 δισ. ευρώ προς ιδιώτες εκ των οποία 597 εκατ. ευρώ είναι επιστροφές φόρων και τα υπόλοιπα 2,98 δισ. ευρώ είναι εξοφλήσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Ωστόσο τα στοιχεία δείχνουν ότι τα έσοδα είναι μειωμένα σε σχέση με το 2012: Διαμορφώθηκαν το 6μηνο σε 49,4 δισ. ευρώ έναντι 49,9 το 2012.

Στον κρατικό προϋπολογισμό το πρωτογενές έλλειμμα χωρίς την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ιδιώτες έφτασε στο 1,5 δισ. ευρώ (έναντι 3,3 δισ. ευρώ πέρσι) ενώ μετά την πληρωμή φτάνει στα 4,6 δισ. ευρώ έναντι 3,3 δισ. ευρώ έναν χρόνο πριν.

Στα νομικά πρόσωπα, στους ΟΤΑ και τα ασφαλιστικά Ταμεία παρατηρούνται αυξημένα πρωτογενή πλεονάσματα λόγω της εξόφλησης χρεών .

Στα 6,8 δισ. ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τον Ιούνιο

Στα 6.8 δισ. ευρώ έφτασαν τον Ιούνιο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του κράτους προς ιδιώτες έναντι 93 δισ. ευρώ ένα μήνα πριν και έναντι 8,1 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2012 όταν άρχισε η αποπληρωμή μέρους των χρημάτων που οφείλει το κράτος στον ιδιωτικό τομέα.

Η μείωση από τον Δεκέμβριο μέχρι τέλος Ιουνίου φτάνει στο 1,3 δισ. ευρώ ενώ σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία η μείωση στο συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ελληνικού δημοσίου φτάνει στο 1,5 δισ. ευρώ και τούτο ενώ το σύνολο των πληρωμών εξαμήνου είναι στα 2,98 δισ. ευρώ.

Τα χρέη «αβγατίζουν» στα ασφαλιστικά Ταμεία και ειδικά στον ΕΟΠΥΥ. Μικρή αύξηση χρεών παρατηρείται και στα νομικά πρόσωπα, ενώ αποκλιμάκωση καταγράφεται σε ΟΤΑ και νοσοκομεία.

Η ανακοίνωση του Χ. Σταϊκούρα

«Τα ταμειακά στοιχεία της Γενικής Κυβέρνησης για τον Ιούνιο παρέχουν ποσοτικές ενδείξεις που δείχνουν την ικανοποιητική πορεία των δημοσίων οικονομικών της χώρας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013. Επιβεβαιώνουν την ορθή κατεύθυνση της δημοσιονομικής εξυγίανσης, προσαρμογής και πειθαρχίας, αποδεικνύοντας ότι η Κυβέρνηση πορεύεται σταθερά, βήμα-βήμα, προς την επίτευξη των πρωτογενούς πλεονάσματος από φέτος.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα του Κρατικού Προϋπολογισμού, χωρίς τη διόρθωση των ταμειακών στοιχείων, καθώς και η δημοσιονομική εικόνα στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) είναι καλύτερα από πέρυσι.

Τονίζεται βέβαια ότι:

1ον. Στον Κρατικό Προϋπολογισμό περιλαμβάνονται ως δαπάνες οι εξοφλήσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών (από δαπάνες και από έσοδα) με χρηματοδότηση από την ειδική πίστωση, καθώς και το ύψος των προκαταβολών.

2ον. Οι δαπάνες αυτές του Κράτους αποτελούν έσοδο για τους λοιπούς υποτομείς της Γενικής Κυβέρνησης.

3ον. Σε ταμειακή βάση το πρωτογενές αποτέλεσμα του κάθε υποτομέα φαίνεται βελτιωμένο, λόγω των πληρωμών του προγράμματος εκκαθάρισης από το Κράτος προς τους υποτομείς που εγγράφονται σαν έσοδα και των μικρότερων δαπανών σε σχέση με τα συγκεκριμένα ποσά των εσόδων, λόγω της καθυστέρησης πληρωμής των υποτομέων προς τρίτους.

4ον. Συνολικά όμως, σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης, δεδομένου ότι οι ταμειακές πληρωμές του Κράτους προς τους υποτομείς εξουδετερώνονται από αντίστοιχα έσοδα των υποτομέων, το πρωτογενές αποτέλεσμα σε ταμειακή βάση είναι επιβαρυμένο κατά τις πληρωμές των ληξιπρόθεσμων οφειλών μέσα από το πρόγραμμα εκκαθάρισης.

Μια πιο σωστή εικόνα του “καθαρού” πρωτογενούς αποτελέσματος θα έδινε το πρωτογενές αποτέλεσμα σε δεδουλευμένη βάση (που λαμβάνει συνδυαστικά υπόψη τη θετική επίδραση της μείωσης του συσσωρευμένου ποσού των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, εξουδετερώνοντας την επιβάρυνση από τις πληρωμές σε ταμειακή βάση). Ήδη, από τα στοιχεία του Ιουνίου 2013, προκύπτει ότι η εικόνα αυτού του “καθαρού” πρωτογενούς αποτελέσματος, είναι καλύτερη σε σχέση με την αντίστοιχη εικόνα του 1ου εξαμήνου του 2012.

5ον. Σε κάθε περίπτωση, η έλλειψη συγχρονισμού μεταξύ χρηματοδότησης από το Κράτος προς τους υποτομείς και πληρωμών προς τους τρίτους δημιουργεί διακυμάνσεις στην ταμειακή εικόνα των οικονομικών αποτελεσμάτων των υποτομέων σε μηναία βάση, οι οποίες, με την ολοκλήρωση του προγράμματος εκκαθάρισης, θα εξουδετερωθούν.

Επίσης, τα σωρευτικά επίπεδα των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και των εκκρεμών επιστροφών φόρων μειώνονται, καταδεικνύοντας τα θετικά αποτελέσματα της διαδικασίας αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών που ξεκίνησε στα τέλη του Δεκεμβρίου του 2012.

Παράλληλα, το Υπουργείο Οικονομικών έχει καταφέρει, εντός του 1ου εξαμήνου του έτους, την επίτευξη των βασικότερων ενδιάμεσων στόχων των διαρθρωτικών αλλαγών στο πλαίσιο δημοσιονομικής διαχείρισης.

Ενδεικτικά, η συμμετοχή των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, με ετήσιες δαπάνες άνω του 1 εκατ. ευρώ, στο Μητρώο Δεσμεύσεων ανέρχεται στο 93%, έναντι στόχου για συμμετοχή 80%».


Πηγή:www.capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: