Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2013

Σταϊκούρας: Στα 3 δισ. το πρωτογενές πλεόνασμα


Στα 3 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα της κεντρικής κυβέρνησης στο οκτάμηνο, ανακοίνωσε ο Χρ. Σταϊκούρας. Σύμφωνα με τον ίδιο, αν αφαιρεθούν τα κέρδη από τις αγορές ομολόγων της ΕΚΤ, τότε το πρωτογενές πλεόνασμα είναι 1,5 δισ....

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για το 8μηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 2.441 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 12.484 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2012 και στόχου για έλλειμμα 7.833 εκατ. ευρώ.
Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 2.922 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς ελλείμματος 1.414 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο του 2012 και στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 2.496 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 34.943 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1.956 εκατ. ευρώ ή 5,9% έναντι του στόχου του οκταμήνου 2013 (32.987 εκατ. ευρώ). Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 30.964 εκατ. ευρώ, 1.157 εκατ. ευρώ ή 3,9%, υψηλότερα έναντι του στόχου του οκταμήνου (29.807 εκατ. ευρώ). Η καλή πορεία των εσόδων συνεχίστηκε και τον Αύγουστο, με τους έμμεσους φόρους να υπερβαίνουν τον μηνιαίο στόχο κατά 494 εκατ. ευρώ ή 26,5%.
Η καλή πορεία των έμμεσων φόρων υπερκάλυψε την αρνητική απόκλιση των άμεσων φόρων, οι οποίοι υστέρησαν κατά 158 εκατ. ευρώ και ανήλθαν σε 1.677 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου 1.835 εκατ. ευρώ. Υπογραμμίζουμε ότι και τον Αύγουστο συνεχίστηκε η μεταφορά αποδόσεων από τη διακράτηση ομολόγων του Ε.Δ. στα χαρτοφυλάκια των κεντρικών τραπεζών του ευρωσυστήματος (ANFAs - πληρωμές από Πορτογαλία και Βέλγιο).
Από τα ως άνω στοιχεία, προκύπτει ότι η όποια υστέρηση εξακολουθεί να υφίσταται στα φορολογικά έσοδα αποδίδεται αποκλειστικά πλέον στους φόρους εισοδήματος και στους φόρους παρελθόντων οικονομικών ετών, λόγω των παρατάσεων στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και της καθυστέρησης είσπραξης των φόρων ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ 2011-2012).

Οι δαπάνες

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 37.384 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 3.435 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (40.820 εκατ. ευρώ).
Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 34.840 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του στόχου κατά 2.130 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 1.940 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (30.376).
Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 κατά 8.131 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 18,9%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνόλου των πρωτογενών δαπανών κατά 2.840 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 9,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, καθώς και στη μείωση των τόκων κατά 5.707 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 51,6% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Σταϊκούρας: Εφικτός ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα στη χρονιά

Σύμφωνα με τον Χρήστο Σταϊκούρα, «Με τη συμπλήρωση του οκταμήνου του 2013, η πορεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, που αφορά την κεντρική κυβέρνηση, επιβεβαιώνει την τάση βελτίωσης των δημόσιων οικονομικών της χώρας. Καθιστώντας όλο και πιο εφικτό τον εθνικό στόχο της επίτευξης πρωτογενούς πλεονάσματος, στη γενική κυβέρνηση, στο τέλος του έτους».
Όπως σημειώνει ο κ. Σταϊκούρας «μόνο τον μήνα Αύγουστο το πρωτογενές πλεόνασμα ήταν 367 εκατ. ευρώ. Εάν εξαιρέσουμε τα έσοδα που προέρχονται από τη μεταφορά των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων από τις κεντρικές τράπεζες του ευρωσυστήματος (SMPs), τα οποία και δεν υπολογίζονται στους στόχους του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής για το δημοσιονομικό έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης, το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στο 1,5 δισ. ευρώ ή στο 0,8% του ΑΕΠ. Το οκτάμηνο του 2012 υπήρξε πρωτογενές έλλειμμα 1,4 δισ. ευρώ ή 0,7% του ΑΕΠ». 
Ο στόχος του προϋπολογισμού, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), ήταν πρωτογενές έλλειμμα 2,5 δισ. ευρώ.

Euroday .gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: