Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2010

Το ΔΝΤ νοίκιασε για 5 χρόνια ρετιρέ με θέα την Ακρόπολη

Εγκαθίσταται κανονικά στην Ελλάδα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Νοίκιασε σπίτι στο κέντρο της Αθήνας, για να είναι κατοικία των αντιπροσώπων του. Η μίσθωση έχει προοπτική 5 ετών και το μίσθωμα είναι 9.100 ευρώ τον μήνα.
Το συμφωνητικό της μίσθωσης έγινε μεταξύ του ιδιοκτήτη του κτιρίου και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Το σπίτι είναι οι δύο τελευταίοι όροφοι, 5ος και 6ος, πολυκατοικίας απέναντι από την Ακρόπολη. Ακόμη, περιλαμβάνεται και η ταράτσα. Συνολικά η επιφάνεια των ορόφων είναι γύρω στα....
250 τ.μ.
H μίσθωση («αρχική διάρκεια») είναι τριετής, από την 1/10/2010 έως τις 30/9/2013 και το ΔΝΤ έχει το δικαίωμα να την ανανεώσει για δύο χρόνια επιπλέον.

Η εγγύηση, που καταβάλλεται, είναι ίση με το μίσθωμα 4 μηνών, 36.400 ― και είναι καταβλητέα κατά την πρώτη τρίμηνη καταβολή του μισθώματος.

Σύμφωνα με το συμφωνητικό, ο μισθωτής θα χρησιμοποιεί το μίσθιο ακίνητο μόνο ως κατοικία των προσώπων που ορίζονται από το Ταμείο.

Ο εκμισθωτής θα καταβάλλει όλους τους φόρους, ένσημα, τέλη ακινήτου και οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις.

Δικαστική ασυλία

Επίσης, σύμφωνα με τη σύμβαση της μίσθωσης, ο μισθωτής, ως διεθνής οργανισμός, έχει ασυλία από κάθε μορφής δικαστική διαδικασία και με την παρούσα σύμβαση δεν αποποιείται της ασυλίας αυτής.

Και ακόμη, ο μισθωτής, η περιουσία και οι συναλλαγές του έχουν ασυλία έναντι κάθε μορφής φορολόγησης. Δεν έχει ευθύνη για την καταβολή οποιουδήποτε φόρου σε σχέση με το καταβλητέο μίσθωμα και ο εκμισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει και να καλύψει τυχόν ζημία του μισθωτή από οποιαδήποτε τέτοια απαίτηση.

Η σύμβαση της μίσθωσης έγινε στα αγγλικά και τα ελληνικά. Προβλέπεται πως σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ της αγγλικής και της ελληνικής μετάφρασης θα επικρατεί το αγγλικό κείμενο.

Enet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: