Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2010

Το της πόλεως όλης ήθος ομοιούται τοις άρχουσιν!Χαίροισθε, Υγιαίνοιτε, Ευτυχοίτε, Έρρωσθε (να είσθε χαρούμενοι, υγιείς, ευτυχείς, δυνατοί)

Δημοσθένης ο Μακεδών

Δεν υπάρχουν σχόλια: