Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2010

Τρομο-επιστολές από την Εφορία

Φιρμάνια με υπέρογκα ποσά για περαίωση αποστέλλουν οι Εφορίες. Παραλήπτες, εκτός όσων έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς με τις ΔΟΥ, χιλιάδες φορολογούμενοι με κλειστές επιχείρησεις ή που δεν ασκούν ελεύθερο επάγγελμα εδώ και χρόνια.

Επιστολές-βόμβες στέλνει και η Εφορία. Παραλήπτες τους είναι 1,4 εκατομμύρια φορολογούμενοι. Πρόκειται για τα εκκαθαριστικά σημειώματα της περαίωσης που λαμβάνουν αυτές τις ημέρες ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρηματίες που έχουν εκκρεμότητες με την Eφορία και καλούνται να «καθαρίσουν» οριστικά με τις φορολογικές αμαρτίες του παρελθόντος.
Ομως, «ραβασάκια» περαίωσης δεν φτάνουν μόνο σε όσους έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς με την Εφορία. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων στέλνει σημειώματα σε φορολογούμενους που έχουν κλείσει την επιχείρησή τους ή δεν ασκούν ελευθέριο επάγγελμα εδώ και πολλά χρόνια. Εκκαθαριστικά εστάλησαν ακόμη και σε φορολογούμενους που όχι μόνο δεν έχουν επαγγελματική δραστηριότητα, αλλά έχουν πεθάνει.

Τις επιστολές-βόμβες της Εφορίας λαμβάνουν: ....


1 Φορολογούμενοι οι οποίοι την τελευταία δεκαετία είχαν μηδενικά εισοδήματα για ένα ή περισσότερα χρόνια. Οι φορολογούμενοι αυτοί, με το που ανοίγουν τον φάκελο της ΓΓΠΣ και βλέπουν το εκκαθαριστικό, κυριολεκτικά μένουν άφωνοι. Καλούνται να πληρώσουν υπέρογκα ποσά φόρου περαίωσης για να κλείσουν χρήσεις για τις οποίες δεν είχαν εισπράξει ούτε ένα ευρώ.

Σε περίπτωση αδράνειας, ο φόρος της περαίωσης ανέρχεται σε 500 ευρώ για κάθε χρήση. Το δίλημμα να αποδεχτούν ή όχι την περαίωση αντιμετωπίζουν κυρίως οι μισθωτοί που κάποια στιγμή στο παρελθόν έκαναν έναρξη εργασιών επαγγέλματος και χρησιμοποίησαν το δελτίο παροχής υπηρεσιών μία ή δύο φορές την τελευταία δεκαετία. Ωστόσο δεν μπορούν να επιλέξουν να περαιώσουν μόνο τις χρήσεις για τις οποίες είχαν αποκτήσει εισόδημα, ακόμη και αν αυτές είναι συνεχόμενες, καθώς ο νόμος προβλέπει ότι περαιώνονται συνεχόμενες χρήσεις, αρχής γενομένης από την πρώτη ανέλεγκτη χρήση.

Παράδειγμα
Για παράδειγμα, ελεύθερος επαγγελματίας έχει ανέλεγκτες τις χρήσεις 2000-2009 (οικονομικά έτη 2001-2010). Το 2003 και το 2004 είχε εισοδήματα 10.000 και 20.000 ευρώ αντίστοιχα, ενώ για τις υπόλοιπες χρήσεις είχε μηδενικά εισοδήματα, καθώς δεν είχε καμία συναλλαγή.

Ο φόρος περαίωσης ανέρχεται συνολικά σε 5.400 ευρώ:

* 1.400 ευρώ για τις χρήσεις 2003-2004 (700 ευρώ η κάθε χρήση) και
* 4.000 ευρώ για τις μηδενικές χρήσεις (500 ευρώ η κάθε μηδενική χρήση). Ο συγκεκριμένος φορολογούμενος για να κλείσει τις χρήσεις 2003 και 2004 θα πρέπει υποχρεωτικά να περαιωθεί από την πρώτη ανέλεγκτη, δηλαδή, από το 2000 που ήταν σε αδράνεια. Δηλαδή, θα πρέπει να πληρώσει φόρο περαίωσης για τις χρήσεις 2000-2004 ή 2.900 ευρώ (1.500 ευρώ για την τριετία 2000-2003 που είχε μηδενικά εισοδήματα και 1.400 ευρώ για τη διετία 2003-2004 που είχε αποκτήσει εισοδήματα).

2 Χιλιάδες συνταξιούχοι οι οποίοι έχουν πάψει εδώ και πολλά χρόνια να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα καλούνται να πληρώσουν υπέρογκα ποσά φόρων για να περαιώσουν τις εκκρεμείς υποθέσεις των ανύπαρκτων πλέον επιχειρήσεών τους. Η ΓΓΠΣ δεν έχει ενημερωθεί ότι οι εν λόγω φορολογούμενοι έχουν κάνει παύση εργασιών εδώ και πολλά χρόνια, αλλά τους θεωρεί ως «αδρανείς επιχειρήσεις». Για τον λόγο αυτό τους έχει χρεώσει για κάθε έτος με το ελάχιστο ποσό των 500 ευρώ, το οποίο προβλέπει ο νόμος για την περαίωση για όσους έχουν μηδενικό τζίρο.

3 Σημειώματα στέλνονται και σε φορολογουμένους που έχουν πεθάνει εδώ και πολλά χρόνια. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση φορολογούμενου που απεβίωσε το 2005 και ήταν άνεργος από το 1987. Στον πεθαμένο αυτό φορολογούμενο εστάλη εκκαθαριστικό περαίωσης με το οποίο καλείται να πληρώσει συνολικό ποσό φόρου 1.800 ευρώ για να περαιώσει τις ανέλεγκτες χρήσεις των ετών 2000-2005.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι
10 SOS για όσους λαμβάνουν «ραβασάκι»

Οι επιτηδευματίες και ελεύθεροι που λαμβάνουν εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1 Εχουν δύο επιλογές:

- να αγνοήσουν το ειδοποιητήριο με το ενδεχόμενο να βρεθούν αντιμέτωποι με τον τακτικό έλεγχο της Εφορίας ή
- να αποδεχτούν την περαίωση, πληρώνοντας στην τράπεζα την προκαταβολή 20% του φόρου περαίωσης ή ολόκληρο το ποσό.

2 Τα εκκαθαριστικά αφορούν όλες τις ανέλεγκτες χρήσεις από το 2000 έως και το 2009. Εξαιρούνται όσοι έχουν προβεί σε αυτοπεραίωση και δεν έχουν ενταχθεί στο δείγμα ελέγχου μέχρι τη χρήση 2007 (οικονομικό έτος 2008).

3 Για κάθε χρήση, ανεξαρτήτως ακαθάριστων εσόδων, υπάρχει ελάχιστο ποσό καταβολής που κυμαίνεται από 300 έως 700 ευρώ για τις επιχειρήσεις, ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων και από 700 έως 1.000 για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Για χρήσεις με μηδενικό τζίρο, ο ελάχιστος φόρος είναι 500 ευρώ. Για τις χρήσεις 2008 και 2009 (οικ. έτη 2009 και 2010) που έχουν αυτοπεραιωθεί, ο φόρος της περαίωσης περιορίζεται στο 1/2 του ελάχιστου φόρου.

4 Ελέγξτε προσεκτικά την ορθότητα των στοιχείων του εκκαθαριστικού, μόλις το παραλάβετε και πιο συγκεκριμένα τα εξής στοιχεία:

* Τα ανέλεγκτα οικονομικά έτη που αναγράφονται.
* Τη νομική μορφή του επιτηδευματία και την κατηγορία Βιβλίων ΚΒΣ.
* Τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα.
* Το ποσό του φόρου περαίωσης κατά οικονομικό έτος.
* Το σύνολο της οφειλής κατά οικονομικό έτος.

5 Οποιος συμφωνεί με το εκκαθαριστικό, μπορεί να περαιώσει επιλεκτικά όσα οικονομικά έτη αποφασίσει, με την προϋπόθεση ότι αφορούν συνεχόμενες ανέλεγκτες χρήσεις, αρχής γενομένης από την πρώτη ανέλεγκτη χρήση.

6 Με την εξόφληση της προκαταβολής 20%, ο φορολογούμενος αυτομάτως αποδέχεται τα στοιχεία του εκκαθαριστικού σημειώματος.

7 Η προθεσμία αποδοχής της ρύθμισης εκπνέει στις 18 Νοεμβρίου 2010 και γίνεται σε οποιαδήποτε τράπεζα. Δηλαδή, δεν είναι απαραίτητο να λάβετε υπόψη σας την προθεσμία που αναγράφεται στο σημείωμα. Ωστόσο, δεν αποκλείεται το υπουργείο Οικονομικών να δώσει παράταση.

8 Εφόσον το ποσό που απομένει μετά την προκαταβολή εξοφληθεί μέσα στον χρόνο καταβολής της πρώτης δόσης, παρέχεται έκπτωση 10% επ’ αυτού.

9 Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010, δηλαδή τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από την αποδοχή της ρύθμισης που περιλαμβάνεται στο εκκαθαριστικό.

10 Εάν ο φορολογούμενος δεν συμφωνεί με τα ποσά του εκκαθαριστικού, απευθύνεται στην αρμόδια ΔΟΥ, πριν να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε καταβολή. Εφόσον επέλθουν μεταβολές στο εκκαθαριστικό από τη ΔΟΥ και ο φορολογούμενος συμφωνήσει με τις μεταβολές, η πληρωμή της προκαταβολής πρέπει να γίνει μέχρι τις 29 Νοεμβρίου 2010 και γίνεται στην αρμόδια ΔΟΥ.

Υπ. Οικονομικών
"Εξηγήσεις" για τα λάθη της περαίωσης

Σε πολλά σημειώματα της περαίωσης υπάρχουν και άλλα λάθη, όπως:

* Εχουν σταλεί σημειώματα στα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται όλες οι ανέλεγκτες χρήσεις στην περαίωση. Στα εκκαθαριστικά αυτά αναγράφονται φόροι για λιγότερο αριθμό εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων από αυτές που έχουν στην πραγματικότητα οι φορολογούμενοι.
* Σε άλλα σημειώματα δεν αναγνωρίζεται ότι ορισμένες χρήσεις έχουν περαιωθεί με τακτικό έλεγχο ή με τη διαδικασία της «αυτοπεραίωσης», με αποτέλεσμα να ζητείται από τον φορολογούμενο να ξαναπληρώσει για να περαιώσει.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, τα λάθη που εντοπίστηκαν στα «ραβασάκια» της περαίωσης οφείλονται:

* Στον μεγάλο όγκο φορολογικών δεδομένων που είχε να επεξεργαστεί η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, αφού η ρύθμιση αφορά περισσότερες από 4 εκατομμύρια ανέλεγκτες χρήσεις.
* Σε στοιχεία-πληροφορίες που λείπουν από το μηχανογραφικό σύστημα. Για παράδειγμα, εάν δεν έχει δηλωθεί ο θάνατος συγγενούς, το μηχανογραφικό σύστημα δεν τον εξαιρεί και θα εκδοθεί εκκαθαριστικό στο όνομα του θανόντος. Αν έχει γίνει δήλωση του θανάτου, αλλά δεν έχει γίνει αποποίηση, το μηχανογραφικό σύστημα δεν εξαιρεί και θα εκδοθεί εκκαθαριστικό το οποίο αποστέλλεται στους κληρονόμους. Εάν δεν έχει γίνει διακοπή εργασιών και κλείσιμο βιβλίων στη ΔΟΥ, το μηχανογραφικό σύστημα θα εκδώσει εκκαθαριστικό σημείωμα, εφόσον η επιχείρηση θεωρείται ότι εξακολουθεί να είναι φορολογικά ενεργή. Εάν έχει γίνει διακοπή εργασιών, αλλά οι χρήσεις δεν έχουν ελεγχθεί από την Εφορία, το μηχανογραφικό σύστημα θα εκδώσει εκκαθαριστικό σημείωμα για τις μεσολαβούσες χρήσεις μέχρι το έτος της διακοπής. Σε κάθε περίπτωση η υπαγωγή στη ρύθμιση αφορά τις ανέλεγκτες χρήσεις για τις οποίες θεωρείται φορολογικά ανενεργή μια επιχείρηση.

Έθνος

Δεν υπάρχουν σχόλια: