Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2010

Αρμαγεδδών στις εργασιακές σχέσεις

Το νομοσχέδιο για τις επιχειρησιακές συμβάσεις αναθεωρεί άρδην το καθεστώς, ανατρέποντας δικαιώματα.

Μισθοί, αποζημιώσεις, υπερωρίες μερικής απασχόλησης, κλαδικές συμβάσεις εργασίας τίθενται στο κρεβάτι του Προκρούστη. Το εργασιακό καθεστώς των τελευταίων δεκαετιών αναθεωρείται άρδην, ανατρέποντας δικαιώματα και εργασιακές σχέσεις.
Το νομοσχέδιο που ενέκρινε χθες το Υπουργικό Συμβούλιο και το οποίο διαμορφώθηκε μετά από επίπονες διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους της τρόικας, κατ΄ ουσίαν συνιστά «αλλαγή σελίδας» στις εργασιακές σχέσεις.
Η καθιέρωση των ειδικών επιχειρησιακών συμβάσεων που υπερισχύουν των κλαδικών αλλά και η κατάργηση των αποζημιώσεων σε περιπτώσεις απολύσεων με προϋπηρεσία μέχρι ένα έτος, αποτελούν τις βασικότερες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου. Οι νέες «ειδικές επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας» θα υπογράφονται από τον εργοδότη και το σωματείο και θα...
ρυθμίζουν όχι μόνο τους μισθούς αλλά και μία σειρά θεμάτων, όπως τον αριθμό των θέσεων εργασίας- κατ΄ επέκταση των απολύσεων- αλλά και τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης (μερική απασχόληση κ.ά.).

Οι αμοιβές με τις νέες συμβάσεις θα μπορούν να μειωθούν μέχρι το όριο της εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, δηλαδή ως τα 740 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι όσες αμοιβές ξεπερνούν το όριο αυτό δύναται με την υπογραφή των νέων συμβάσεων να προσεγγίσουν το όριο αυτό, δηλαδή να μειωθούν έως και 25%. Η υποχρεωτική επέκταση των κλαδικών συμβάσεων θα γίνεται μόνο σε όσες επιχειρήσεις δεν έχουν υπογράψει επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις. Ο χρόνος διάρκειας των επιχειρησιακών συμβάσεων θα είναι ετήσιος, αλλά θα μπορεί να συμφωνηθεί και πλέον του ενός έτους. Αντιστοίχως δύνανται να ρυθμίζονται ο αριθμός των θέσεων εργασίας, όροι και προϋποθέσεις μερικής απασχόλησης, εκ περιτροπής εργασίας και διαθεσιμότητας, καθώς και κάθε άλλος όρος εφαρμογής της, περιλαμβανομένης της διάρκειάς τους. Η ειδική επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση μπορεί να καταρτιστεί και από εργοδότη που απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους, με το αντίστοιχο επιχειρησιακό σωματείο. Αν δεν υπάρχει, τον ρόλο αυτόν θα αναλαμβάνει το αντίστοιχο κλαδικό σωματείο ή η αντίστοιχη ομοσπονδία. Τα εμπλεκόμενα μέρη υποβάλλουν από κοινού αιτιολογική έκθεση προς το Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας. Με την ίδια διαδικασία συμφωνείται και η τυχόν παράτασή της. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων η ειδική επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας είναι άκυρη.

Διαβάστε περισσότερα: http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=32&artId=372451&dt=10/12/2010#ixzz17gJQiQdR

Δεν υπάρχουν σχόλια: