Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2010

Ο Ύπατος έρχεται στην Επαρχία της νότιας Βαλκανικής

Ο Ύπατος την Τρίτη θα επισκεφτεί την Επαρχία της νότιας Βαλκανικής που περιήλθε πρόσφατα στην δικαιοδοσία του οπού θα προβεί στην ανάληψη των καθηκόντων του και τυπικά ενώ απευθυνόμενος-μετα το πέρας της προσφώνησης- στην τοπική βουλή και στα μελή της θα εγγυηθεί όλα τα δικαιώματα και τα προνομία που απορρέουν από την θέση που κατέχουν.
Κατόπιν θα αναγνωστεί το νέο καθηκοντολογίο του βουλευτή και του σώματος βάση του οποίου θα αφαιρέσει η δυνατότητα συνεδρίασης της βουλής χωρίς κοινοποίηση εκ των...
πρότερων της θεματολογίας και κατά περίπτωση της σχετικής αδείας όπου κριθεί απαραίτητο. Επιπλέον ο ύπατος θα απαντήσει σε απορίες και θα επιλύσει διαφορές και παρερμηνείες σε σχέση το μνημόνιο και την ιερότητα του ενώ θα ζητήσει την μέγιστη υπακοή και εμπιστοσύνη στις βούλες του και στο πρόνοια που αυτό εμπεριέχει.

Στην συνέχεια θα προβεί σε ακρόαση των υπηκόων του τοπικών αρχόντων, φορέων, και θεσμικών αξιωματούχων και σε πράξεις απονομής δικαιοσύνης με την βοήθεια της θείας χάρης της οποίας είναι περιβεβλημένος.

Υ.Γ. Απαγορεύεται αυστηρώς αγήματα παρελάσεις ή γιορτές και όλες οι ενέργειες που θα προκαλούσαν αυθόρμητες συναθροίσεις πλήθους πολιτών και εφίσταται η προσοχή σας για τον έλεγχο των επικοινωνιών και της ασφάλειας της εξοχότητας του.

Γιάννης Παπαιωάννου

Δεν υπάρχουν σχόλια: