Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2010

Αποκαλύψεις για Ελληνό-Αλβανικές σχέσεις από το Wikileaks

Τα έγγραφα που στάλθηκαν από την Ελλάδα

Το πρώτο αρχείο με αριθμό 43210, αναφέρεται σε έγγραφο της αμερικάνικης πρεσβείας στην Αθήνα προς την Ουάσιγκτον, στο οποίο αντιμετωπίζεται το θέμα των θαλάσσιων συνόρων με την Αλβανία, χωρίς κριτική.
Διαβαθμισμένες πληροφορίες αποστέλλονται στις 28.05. 2009 σε τρεις βασικούς κώδικες με ανάλογο περιεχόμενο, «Συμφωνία σε θέματα άμυνας», Υπόθεση χωρικών υδάτων», «Σύνορα, επικράτεια, εθνική κυριαρχία».
Η δεύτερη έκθεση στάλθηκε από την Αθήνα στις 07-02-2009, στις 14:04 με αρθμ. 36236. Επίσης στις 07 Οκτωβρίου 2009 εστάλη από Αθήνα, με αρθμ. 22519, δύο κωδικοποιημένα αρχεία: ‘Συμφωνία για θέματα άμυνας’, ‘Σχέσεις εξωτερικής πολιτικής’.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι την ημερομηνία αυτή, στα Τίρανα, ο επικεφαλής του τμήματος...
Χαρτογραφίας του Ινστιτούτου Στρατιωτικής Γεωγραφίας, αντισυνταγματάρχης "Behar Malaj", είχε επιδώσει την ανέκκλητη παραίτησή του από τη θέση που κατείχε.

Η απόφασή του ήρθε αμέσως μετά το δημοσίευμα της “Gazeta Shqiptare”, των μυστικών πρακτικών της συνεδρίασης, στην οποία η κοινοβουλευτική επιτροπή που είναι αρμόδια για τη νομοθεσία και στην οποία διευθύντρια ήταν η "Μιράντα Ζέκα", υποστήριξε ότι χάρτες που να καθορίζουν τα χωρικά ύδατα της Αλβανίας και της Ελλάδας, όπως είχε καθοριστεί από τη διμερή συμφωνία, δεν υπήρχαν.

Στις 15 Οκτωβρίου του 2009, η αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα έχει εντατικοποιήσει την αποστολή διαβαθμισμένων πληροφοριών.

Πρόκειται για δύο φακέλους με την ένδειξη «Top Secret”, ο πρώτος με αρθμ. 21574 παραδίδεται αυθημερόν, ο δεύτερος με αρθμ. 21428 εστάλη 10 ώρες μετά και συγκεκριμένα στις 14:38.

Οι κωδικοί που υπάρχουν εξηγούν και το περιεχόμενό τους : «μυστικές υπηρεσίες», «θαλάσσιες μεταφορές», «Το θέμα της ανοικτής θάλασσας», «Πολιτική εξωτερικών σχέσεων», «Συμφωνία για θέματα προστασίας».

Την ίδια ημερομηνία, από την άλλη πλευρά των συνόρων, το αλβανικό κοινοβούλιο, τέσσερις ώρες μετά την αποστολή αυτών των εκθέσεων από την Αθήνα, αποφάσισε να αναβάλει επ’ αόριστον την επικύρωση της συμφωνίας των χωρικών υδάτων, μετά μάλιστα και σχετικών δημοσιευμάτων της "Gazeta Shqiptare".

Στην προβλεπόμενη μετάβαση σε σύνοδο Ολομέλειας την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2009, υπήρξε συμφωνία με την ημερήσια διάταξη του Κοινοβουλίου.

Ο έκτος φάκελος που είναι και ο τελευταίος και έχει αρθμ. 11845 εστάλη στις 11.12. 2009 στις 11:07 και κωδικοποιείται με : «Το θέμα της ανοικτής θάλασσας», «Πολιτική εξωτερικών σχέσεων».

Είναι η ημερομηνία κατά την οποία ο πρόεδρος της Δημοκρατίας "Μπαμίρ Τόπι", εξέφρασε την πλήρη εμπιστοσύνη του προς το Συνταγματικό Δικαστήριο για την έκδοση ορθής απόφασης για τα εθνικά συμφέροντα της χώρας τα οποία συνδέονται με τη Συμφωνία των Χωρικών Υδάτων με την Ελλάδα.

Η Δήλωση του επικεφαλής του κράτους ήρθε τρεις ημέρες μετά την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, στις 8 Δεκεμβρίου, όπου μετά από μαραθώνια συνεδρίαση που διήρκεσε 7 ώρες, για την προσφυγή του σοσιαλιστικού κόμματος κατά της Συμφωνίας των Χωρικών Υδάτων με την Ελλάδα.

Στη σύνοδο αυτή έγιναν δεκτές όλες οι νομικές αιτιάσεις για τις παραβιάσεις που οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης είχαν αποκρύψει στη Συμφωνία αυτή.
Τα έγγραφα που στάλθηκαν από την Αλβανία


Στις 6 Οκτωβρίου 2009, η αμερικανική πρεσβεία στα Τίρανα ξεκίνησε την αποστολή διαβαθμισμένων πληροφοριών προς τις ΗΠΑ με δύο βασικούς κώδικες: «Συμφωνία για την προστασία στρατιωτικών υποθέσεων» και «Πολιτική εξωτερικών σχέσεων».

Κατά την ημερομηνία αυτή – όπως δημοσιεύει ο αλβανικός Τύπος- είχε δημοσιευθεί η αναφορά της εφημερίδας “Gazeta Shqiptare” για τη μη ύπαρξη χάρτη που να καταδεικνύει τον καθορισμό των χωρικών υδάτων στην αλβανοελληνική συμφωνία, όπως ισχυρίστηκε η Μιράντα Ζέκα στην κοινοβουλευτική επιτροπή της νομοθεσίας. Τα πρακτικά της συνεδρίασης δόθηκαν αποκλειστικά από το GSH. Άλλες διαβαθμισμένες πληροφορίες δεν αναφέρονται.


Η με αρθμ. 17048 αποστέλλεται στις 12.11. 2009 με τη διευκρίνιση: «Συμφωνία για την προστασία των στρατιωτικών υποθέσεων» και «Πολιτική εξωτερικών σχέσεων». Κατά την ημερομηνία αυτή έγιναν οι αποκαλύψεις για την αρχική περίοδο των διαπραγματεύσεων με την Ελλάδα.

Ωστόσο, στις 17.11.09 ένας άλλος φάκελος αποστέλλεται στην Ουάσιγκτον από την αμερικανική πρεσβεία στα Τίρανα, με δύο βασικούς κώδικες: «Θαλάσσιες Μεταφορές» και «Θέματα της ανοιχτής θάλασσας». Κατά την ημερομηνία αυτή δημοσιεύθηκαν οι διαπραγματεύσεις της Κυβέρνησης.

Ένα άλλο έγγραφο με ημερομηνία 12.8.2009 με αρθμ. 12697 και κωδικοποιείται ως «Συμφωνίες σε θέματα άμυνας και στρατιωτικών» και «Σχέσεις εξωτερικής πολιτικής».

Αξίζει να σημειωθεί ότι, το Συνταγματικό Δικαστήριο είχε εκδώσει, ήδη, την απόφαση, μετά την μαραθώνια σύνοδο της προσφυγής του σοσιαλιστικού κόμματος για τα Σύμφωνο των χωρικών υδάτων με την Ελλάδα.

Επίσης το έγγραφο με κωδικό αρθμ. 11818 «Συμφωνία για ζητήματα άμυνας και στρατιωτικών» ίσως συνδέεται με τις δηλώσεις του προέδρου της Δημοκρατίας Μπαμίρ Τόπι, ο οποίος εξέφρασε την πλήρη εμπιστοσύνη του προς το Συνταγματικό Δικαστήριο για απόφαση που θα προστάτευε τα εθνικά συμφέροντα σχετικά με τη συμφωνία του καθορισμού των χωρικών υδάτων με την Ελλάδα.

www.fantomas.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: