Δευτέρα 28 Μαρτίου 2011

Αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους το 2013;;;


Όπως διαπιστώσαμε όλοι, η Σύνοδος Κορυφής της 25-3-2011, δεν έδωσε την ευκαιρία στον κ. Παπανδρέου και στα εγχώρια ΜΜΕ , αλλά και γενικά στο καθεστώς, για πανηγυρισμούς και θριαμβολογίες, αφού ακόμα και αυτό το θέμα της επιμήκυνσης της αποπληρωμής των 110 δις ΕΥΡΩ και της μείωσης κατά μια μονάδα του επιτοκίου δανεισμού, αναβλήθηκε για... τη Σύνοδο του Ιουνίου. Εννοείται φυσικά ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να επιδείξει μέχρι τότε πλήρη αφοσίωση στους όρους του μνημονίου και συμμόρφωση σχετικά με τη συμφωνία της εκποίησης της δημόσιας περιουσίας των 50 δις ΕΥΡΩ.
  
Εκείνο όμως που δεν προσέχτηκε ιδιαίτερα και είναι εκείνο κυρίως που έκοψε τα φτερά της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, είναι μια παράγραφος που μπήκε στο κείμενο των συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής της 25-3-2011. Η παράγραφος αυτή λέει κατά λέξη: «Η πρόσβαση στην οικονομική βοήθεια από τον ESM, (σ.σ. μόνιμο μηχανισμό διάσωσης που θα τεθεί σε λειτουργία από το 2013 και θα αντικαταστήσει το προσωρινό Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας), θα παραχωρείται στη βάση αυστηρών πολιτικών προϋποθέσεων και με τον όρο ενός μακρο-οικονομικού προγράμματος προσαρμογής και μιας λεπτομερούς ανάλυσης της βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους, η οποία θα εξετάζεται από την Επιτροπή μαζί με το ΔΝΤ και σε συνεργασία με την ΕΚΤ. Από το επωφελούμενο κράτος μέλος θα απαιτηθεί να δρομολογήσει την κατάλληλη διαδικασία για την εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με τις ειδικές συνθήκες και κατά τρόπο που να συνάδει πλήρως με τις πρακτικές του ΔΝΤ».

Η παράγραφος αυτή και κυρίως η αναφορά στη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους, με την ταυτόχρονη πρόβλεψη για την εμπλοκή των ιδιωτών δανειστών, φωτογραφίζει σύμφωνα με την εφημερίδα Real News, την ελληνική περίπτωση και εμμέσως παραπέμπει σε αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους το 2013.

Προφανώς, θα συμπληρώναμε,  αυτό θα το αντιμετωπίσει η ελληνική κυβέρνηση που θα προκύψει μετά τις επόμενες εκλογές, οι οποίες, όπως είναι φυσικό, θα πρέπει να προηγηθούν της αναδιάρθρωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: