Πέμπτη 9 Ιουνίου 2011

Μέχρι και η Σενεγάλη διαπραγματεύθηκε με αξιοπρέπεια το μνημόνιοΝα πάτε στην Σενεγάλη κ. Παπακωνσταντίνου, να δείτε πως φτιάχνουν μνημόνια ..

Έχει δανειστεί και η Σενεγάλη από το ΔΝΤ και φυσικά έχει υπογράψει μνημόνια, όπως και εμείς...
Διαβάστε τι αναφέρει το πρόσφατο μνημόνιο της Σενεγάλης  με το ΔΝΤ (19/5/2011) για το χρέος..
Ορισμός χρέους:
Το χρέος μπορεί να λάβει διάφορες μορφές, κυριότερες των οποίων είναι οι εξής: ....

iii. Mισθώσεις, δηλαδή, ρυθμίσεις βάσει των οποίων η ιδιοκτησία-περιουσία παρέχεται για την οποία ο μισθωτής έχει το δικαίωμα χρήσης για ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, που είναι συνήθως μικρότερα από την
αναμενόμενη συνολική διάρκεια ζωής της ιδιοκτησίας, ενώ ο εκμισθωτής διατηρεί τον τίτλο της ιδιοκτησίας. Για τους σκοπούς των κατευθυντήριων γραμμών, το χρέος είναι η παρούσα αξία (με την έναρξη της μίσθωσης) όλων των αναμενόμενων μισθωμάτων που αναμένεται να γίνουν κατά τη διάρκεια της περιόδου της συμφωνίας, με εξαίρεση τις πληρωμές που καλύπτει τη λειτουργία, την επισκευή ή τη συντήρηση του περιουσιακού στοιχείου.
Προσέξτε το Μνημόνιο της Σενεγάλης προβλέπει προσωρινό, για συγκεκριμένο διάστημα, δικαίωμα χρήσης περιουσιακών στοιχείων του...
Αλλά η Σενεγάλη κατά το διάστημα αυτό θα διατηρεί τον τίτλο της ιδιοκτησίας !!
Φυσικά και δεν υπάρχει τέτοια ρύθμιση-πρόβλεψη στο δικό μας αποικιοκρατικό μνημόνιο.
 "Ο οφειλέτης δια της παρούσης αμετακλήτως και άνευ όρων παραιτείται από κάθε ασυλία τίτλων που έχει ή μπορεί να αποκτήσει, σε σχέση με τον ίδιο ή στοιχείων του ενεργητικού του, από κάθε νομική διαδικασία σε σχέση με την παρούσα συμφωνία.."
Υπάρχουν όμως για να σας θυμίσουμε αυτές οι απίστευτες και προδοτικές προβλέψεις.

"Με την παρούσα ο Δανειολήπτης αμετάκλητα και άνευ όρων παραιτείται από κάθε ασυλία που έχει ή πρόκειται να αποκτήσει, όσον αφορά τον ίδιο ή τα περιουσιακά του στοιχεία, από νομικές διαδικασίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, της ασυλίας όσον αφορά την άσκηση αγωγής, δικαστική απόφαση ή άλλη διαταγή, κατάσχεση, αναστολή εκτέλεσης δικαστικής απόφασης ή προσωρινή διαταγή, και όσον αφορά την εκτέλεση και επιβολή κατά των περιουσιακών στοιχείων του στο βαθμό που δεν το απαγορεύει αναγκαστικός νόμος"

Από το αξιόλογο και συνεχώς ανερχόμενο Έχω μάτια και βλέπω

Δεν υπάρχουν σχόλια: