Τρίτη 12 Ιουλίου 2011

Η πραγματική εικόνα της οικονομίας...

Να η πραγματική εικόνα της οικονομίας το διάστημα Ιανουάριος-Ιούνιος 2011 το ταμειακό έλλειμμα ( με όλα τα δρακόντεια μέτρα ) της κεντρικής διοίκησης αυξήθηκε σε 13.152 εκατ. ευρώ δες τώρα  πόσο ήταν το έλλειμμα την ίδια περίοδο ( χωρίς τα δρακόντεια μέτρα ) Ιανουαρίου-Ιουνίου 2009 μειώθηκε κατά 4.407 εκατ. ευρώ ή 23,0%  και διαμορφώθηκε σε...
14.740 εκατ. ευρώ, στοιχεία από Τράπεζα της Ελλάδος.

 11/07/2011 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση: Ιανουάριος-Ιούνιος 2011

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2011 το ταμειακό έλλειμμα της κεντρικής διοίκησης αυξήθηκε σε 13.152 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 11.450 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2010. Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού μειώθηκαν σε 22.032 εκατ. ευρώ, από 23.203 εκατ. ευρώ πέρυσι. Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυξήθηκαν σε 33.420 εκατ. ευρώ, έναντι 30.145 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2010

Το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2009 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε κατά 4.407 εκατ. ευρώ ή 23,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2008 και διαμορφώθηκε σε 14.740 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη μεγάλη μείωση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου. Παράλληλα, όμως, τα πλεονάσματα των ισοζυγίων των υπηρεσιών και των τρεχουσών μεταβιβάσεων μειώθηκαν, ενώ το έλλειμμα του ισοζυγίου εισοδημάτων δεν παρουσίασε αξιόλογη μεταβολή (αυξήθηκε μόλις κατά 0,9%).
 
Ο περιορισμός του συνολικού ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου κατά 7.414 εκατ. ευρώ προήλθε από τη μείωση του εμπορικού ελλείμματος των αγαθών εκτός καυσίμων και πλοίων κατά 4.349 εκατ. ευρώ, των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων κατά 2.356 εκατ. ευρώ και των καθαρών πληρωμών για αγορές πλοίων κατά 709 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά το εμπορικό ισοζύγιο εκτός πλοίων και καυσίμων, οι πληρωμές για εισαγωγές μειώθηκαν κατά 5.279 εκατ. ευρώ ή 25,4%, δηλαδή πολύ περισσότερο από ό,τι οι εισπράξεις από εξαγωγές, οι οποίες μειώθηκαν κατά 930 εκατ. ευρώ ή 14,2%.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου των υπηρεσιών μειώθηκε κατά 2.034 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά κυρίως τον περιορισμό των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες μεταφορών και ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Σημειώνεται ότι οι ακαθάριστες εισπράξεις από υπηρεσίες μεταφορών (κυρίως από την εμπορική ναυτιλία) μειώθηκαν σημαντικά (κατά 28,4%), με αποτέλεσμα οι αντίστοιχες καθαρές εισπράξεις να περιορισθούν κατά 1.480 εκατ. ευρώ. Επίσης, οι ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα από μη κατοίκους και οι ταξιδιωτικές δαπάνες στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος μειώθηκαν (κατά 14,7% και 5,4% αντίστοιχα), με αποτέλεσμα οι καθαρές εισπράξεις για ταξιδιωτικές υπηρεσίες να μειωθούν κατά 463 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι καθαρές πληρωμές για «λοιπές» υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 90 εκατ. ευρώ.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου των εισοδημάτων συγκρατήθηκε περίπου στα αντίστοιχα περυσινά επίπεδα, δεδομένου ότι οι καθαρές πληρωμές για τόκους, μερίσματα και κέρδη σημείωσαν μικρή πτώση, αποτέλεσμα των εξελίξεων στις διεθνείς χρηματαγορές. Τέλος, το πλεόνασμα του ισοζυγίου των τρεχουσών μεταβιβάσεων παρουσίασε μείωση κατά 930 εκατ. ευρώ, η οποία οφείλεται σχεδόν κατά το ήμισυ στη μείωση που καταγράφηκε τον Ιούνιο του 2009, όπως ήδη αναφέρθηκε.

http://www.bankofgreece.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: