Τετάρτη 6 Ιουλίου 2011

Ένας από τους μεγαλύτερους bloggers μιλάει για την ΝΤΠ στην ΕλλάδαΔείτε τι σκοπούς έχουν για την Ελλάδα. Μιλά για λέσχη Bilderberg και για τους στόχους της.

Δεν υπάρχουν σχόλια: