Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2013

Τα ίχνη στο usb αποκάλυψαν τον ένοχο

Τα πάνω κάτω στην πολιτική ζωή του τόπου αλλά και στις μέχρι τώρα έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί για την υπόθεση της Λίστας Λαγκάρντ θα φέρουν οι αποκαλύψεις του HOT DOC που κυκλοφορεί από την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου....

Τo ΗOT DOC έστειλε για εργαστηριακό έλεγχο το usb που περιείχε την Λίστα Λαγκάρντ σε πιστοποιημένο εξεταστή ψηφιακών πειστηρίων ο οποίος ακολουθεί όλες τις διαδικασίες που περιγράφονται στους σύγχρονους κανόνες λειτουργίας των εγκληματολογικών εργαστηριών ανά τον κόσμο.

Τα αποτελέσματα της «ακτινογραφίας» του usb είναι ξεκάθαρα και διαψεύδουν ότι μέχρι τώρα έχουν πει οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση της Λίστας. Η διαδικασία της έρευνας έγινε με την χρήση του λογισμικού που χρησιμοποιεί τόσο η ελληνική εγκληματολογική υπηρεσία αλλά και το FBI και η Scotland Yard.

Δεν υπάρχουν σχόλια: