Τρίτη 26 Μαρτίου 2013

Αυτοκαταστροφή...

I have seen the enemy and is us.......! 
 
Αύτός που το είπε δεν ήταν Ελληνας , άλλά ταιριάζει άπόλυτα για την Ελλάδα και Κυπρο.
Παρακολουθώντας τα Ελληνικά γεγονότα τών τελευταίων 3-4 ετών και τών άδελφών Κυπρίων σημερινά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόσο stupidity και άνικανότητα άπό τους διοικούντες πολιτικούς και των δύο κρατών ;Και γιατί αύτό το βρώμικο παιχνίδι παραπλάνησης και άπόκριψης της άλήθειας εκ' μέρους των περισσότερων ΜΜΕ ; ....
Θέλουν να μας πείσουν οτι για ολα φταίνε οι εταίροι ; Λές και οι ίδρυτές της ενωμένης Εύρώπης σκοπός τους ήταν τό πώς να καταστρέψουν Ελλάδα και Κύπρο ; Λες αύτοί οι Εύρωπαίοι μας δέχτηκαν Ελλάδα και Κύπρο και μας έκαναν Members με σκοπό σε λίγα χρόνια να μας καταστρέψουν και να μας πετάξουν έξω ; Λες και οι εταίροι έπαιρναν τις μίζες ;
Αύτοί οι πρωτεργάτες που έκαναν το Club έκαναν και Rules ( κανόνες ). Και οί ύπόλοιποι που έπιθυμούσαν να γίνουν μέλη στο Club ύποθέτω διάβαζαν και συμφωνούσαν με αύτούς τους κανόνες. Οπως φαίνεται κάποιοι δεν τους διάβασαν .Η τους έγραψαν......!!!!
Η μάνα ( ολλες οι μανάδες ) δεν ξεχωρίζει τα παιδιά της σε λεβέντες και κακορρίζικους. Τα αγαπάει ολα το ιδιο. Μπορεί ή Ελλάδα και ή Κύπρος σε αύτή την οίκογένεια που λέγεται Εύρώπη να ήταν ( οπως εξελίχτικαν τα πράγματα ήταν) τα κακορρίζικα παιδιά . Αλλά καθόνταν στο ιδιο τραπέζι που παίρνονταν οι άποφάσεις. Είχαν τα ίδια δικαιώματα με τους λεβέντες του βορρά. Πάντα μπορούσαν να βάλουν βέτο εαν τα ύπόλοιπα μέλη της οίκογένειας δεν ήταν δίκαιοι. Αλλά οπως άποδέίχτηκε τα παιδιά δεν ήταν μόνο κακορρίζικα αλλά ήταν και ψεύτες. Εξ'αλλου οπως είπε και Εύρωπαίος άξιωματούχος πάντα ήξεραν για τα ψέματα. Και άποτέλεσμα οπως λέει και ή παροιμία μιά του κλέφτη δυό του ψέυτη.
Εδώ σ' αύτόν τον κόσμο λένε. !!! If you have a problem you diagnose it and then you try and fix it. Particularly if the problem is serious. Where as the modern Greek and Cypriot Politicians approach is to cover the problem up .
Ελληνικά οταν ή σκεπή του σπιτιού σου άρχίζει να μπάζη νερό το διορθώνης. Δεν άφήνεις να γεμίση το σπίτι νερό και να ξεθεμελιωθή. Το Ελληνικό πρόβλημα αρχισε από την μεταπολίτευση. Και οι διοικούντες αντι να καθαρίσουν την κοπριά την παράχωναν. Και να που τώρα ξεχείλισε και η μπόχα έφτασε στα πέρατα του κόσμου. Το Κυπριακό μπορεί να μην εχει τόσο βάθος αλλά απ' οτι φαίνεται οι διοικούντες του χρησιμοποίησαν την ίδια μέθοδο.
Οπως βλέπετε άδέλφια Ελληνες και Κύπριοι ο ένοχος είναι ο γειτονά σου ,ο φίλος σου , ο συγγενής σου, με λίγα λόγια είσαι εσύ ο ίδιος.
Κύριοι διοικούντες αρκετά ψευτήσατε είστε άνίκανοι να διοικήτε. ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΤΕ !! Η καλύτερα κάν' τε το οπως ο πρώης Πρωθυπουργός της Ν. Κορέας που είχε φιλότιμο και ήξερε τι εννοεί εύθύνη και αύτοκτόνησε. Φαντάζεστε τι θα γινόταν στην Κορεάτικη Βουλή εαν εφερναν το κράτος τους σ' αύτό το χάλι ; Θα έκαναν ομαδικό χαρακίρη...
 
Peter Triantafyllos Toronto

Δεν υπάρχουν σχόλια: