Τρίτη 23 Απριλίου 2013

Eurostat: Δεύτερη σε έλλειμμα, πρωταθλητές στο χρέος η Ελλάδα

Το έλλειμμα της Ελλάδα το 2012 έκλεισε στο 10%, κυρίως λόγω της επιβάρυνσης της διάσωσης των τραπεζών. Hχώρα μας κατέχει την πρωτιά στο χρέος, το οποίο φτάνει στο 156,9% του ΑΕΠ.
Το δεύτερο υψηλότερο δημοσιονομικό έλλειμμα στην ευρωζωνη και το υψηλότερο χρέος κατέχει η Ελλάδα για το 2012, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat....


Το έλλειμμα της Ελλάδα το 2012 έκλεισε στο 10%, κυρίως λόγω της επιβάρυνσης της διάσωσης των τραπεζών. Στην πρώτη θέση σε επίπεδο ευρωζώνης βρέθηκε η Ισπανία με έλλειμμα 10,6% και τρίτη και τέταρτη η Ιρλανδία και η Πορτογαλία με 7,6% και 6,4% αντίστοιχα.

Το χαμηλότερο δημόσιο έλλειμμα σημειώθηκε στην Εσθονία (-0,3%) και ακολουθεί η Σουηδία (-0,5%), ενώ η Γερμανία παρουσίασε δημοσιονομικό πλεόνασμα (+0,2%).

Η χώρα μας κατέχει την πρωτιά στο χρέος, το οποίο φτάνει στο 156,9% του ΑΕΠ. Ακολουθούν η Ιταλία με 127% και Πορτογαλία 123%.

Σε τριμηνιαία βάση, το τέταρτο τρίμηνο του 2012 σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο της ίδιας χρονιάς, το δημόσιο χρέος αυξήθηκε στην Ελλάδα από 151,9% σε 156,9% (+5%), που συνιστά τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση μετά την Ισπανία (+6,8%).

Ειδικότερα, το 2012, το ελληνικό ΑΕΠ μειώθηκε στα 193,7 δισ. ευρώ από 208,5 δισ. ευρώ το 2011 και το χρέος μειώθηκε στα 303,9 δισ. ευρώ από 355,9 δισ. ευρώ (από 170,3% του ΑΕΠ, σε 156,9% του ΑΕΠ). Οι δημόσιες δαπάνες, ως ποσοστό του ΑΕΠ, αυξήθηκαν από 52%, το 2011 σε 54,8%, το 2012, ενώ τα δημόσια έσοδα αυξήθηκαν από 42,4%, σε 44,7%.

Συνολικά, όπως αναφέρει Eurostat, 17 χώρες μέλη στην ΕΕ έχουν έλλειμμα μεγαλύτερο του 3% . Σε 13 χώρες υπάρχει βελτίωση στο δημοσιονομικό έλλειμμα, σε σχέση με το 2011, σε 12 παρατηρήθηκε αύξηση του ελλείμματος και σε δύο κράτη- μέλη η κατάσταση παρέμεινε αμετάβλητη.

Σε ό,τι αφορά το χρέος, το 2012, 14 κράτη εμφάνισαν ποσοστά άνω του 60%, ενώ σε έξι κράτη παρατηρήθηκε βελτίωση σε σχέση με το 2011 και σε 21, επιδείνωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: