Κυριακή 7 Ιουλίου 2013

Αυτές είναι οι απολύσεις που έχουν υπογράψει Σαμαράς..Στουρνάρας και ΣΙΑ (25.000 σε κινητικότητα και 4.000 απολύσεις εντός του 2013...)


Για να μην μας παραμυθιάζουν διαβάστε τι έχουν υπογράψει  Σαμαράς..Στουρνάρας και ΣΙΑ, στην τελευταία αναθεώρηση του μνημονίοιυ, με βάση την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (The Second Economic Adjustment Programme for Greece, Second review – May 2013)
Δείτε και φρίξτε...
25.000 σε κινητικότητα και 4.000 απολύσεις εντός του 2013... 
103,000 μικρότερο θα είναι το δημόσιο το 2016.. 

10 J. Floor on Mandatory Exits (Indicative target) 
25. Definition: Employees counted as mandatory exits to the private sector will originate from those that: 
(i) are employed by the general government (ESA95 definition) on a permanent employment contract or on a contract of indefinite duration; and 
(ii) have no entitlement to early retirement within the next 3 years. Mandatory exit means that the employee leaves the public sector on an involuntary basis, but includes exits from the mobility scheme to the private sector. Mandatory exits are not entitled to severance pay or any other form of compensation (if not provided for under current legislation). 
The count of mandatory exits will exclude those employees that leave the public sector because the entity they belong to is being privatized or that leave as part of a restructuring ahead of a privatization. 
Further, employees that are separated from the public sector for outsourcing will not qualify to be replaced under the 1:1 re-hiring rule. Mandatory exits cannot be rehired into the public sector except via a merit-based selection procedure by ASEP, open to external candidates. 
 K. Floor on Entrants to the Mobility Scheme (Indicative target) 


26. Definition: Employees counted as transferred to the mobility scheme will originate from those that are employed by the general government (ESA95 definition) on a permanent employment contract or on a contract of indefinite duration. Entrance into the labor mobility scheme is defined when the employee’s payment is reduced to 75 percent of the remuneration in the case of “availability,” or to one-third of the remuneration in the case of “disciplinary suspension.”  
It does not include employees that belong to entities that are in the process of being privatized or that are part of a restructuring ahead of a privatization. 
27. Supporting material The Ministry of Public Administration Reform (MAREG) will report on a monthly basis (15 days after the closing of each month) for the mobility scheme on entrants (number, entity they previously belonged to, reason for entry) and departures (number, reasons for departure, new entity transferred to/exits), and the stock of employees currently in the scheme. Further, MAREG will report monthly (15 days after the closing of the month) on exits, the number, the general government entity they came from, the reason for the exit, if any. GAO will report monthly (15 days after the closing of the month) on any severance payments that derive from the exit scheme, where such payments are foreseen in law. MAREG will report on a monthly basis (15 days after the closing of the month) the stock of general government employees defined as in the Census Data Base.


http://exomatiakaivlepo.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: