Τρίτη 9 Ιουλίου 2013

Το ΦΠΑ εστίασης στην Ευρώπη...

ΦΠΑ εστίασης Γαλλία 5,5% Ιταλία 10%, Πορτογαλία 13% Ιρλανδία 13% Μάλτα 5% Κύπρος 5% Ισπανία 8% ...
Τουρκία 8% Ελλάδα 23%. Περίμενε ανάπτυξη μετά

Δεν υπάρχουν σχόλια: