Τετάρτη 10 Ιουλίου 2013

Οι ανατροπές που φέρνει το πολυνομοσχέδιο

Ποιοι μπαίνουν σε διαθεσιμότητα. Οι κλάδοι και οι εξαιρέσεις. Το πλαίσιο για την κινητικότητα. Τι θα γίνει με τις δίκες και τις προσωρινές διαταγές υπαλλήλων. Τι αλλάζει για δήμους, Ταμεία. Ολο το κείμενο....


Κατατέθηκε στη Βουλή το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου για τα προαπαιτούμενα μέτρα, στο οποίο περιλαμβάνεται και ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Το νομοσχέδιο αποτελείται από 109 άρθρα.

Με το νομοσχέδιο καταργούνται οι Σχολικοί Φύλακες, η δημοτική αστυνομία αλλά και κλάδοι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οι υπάλληλοι περνούν σε διαθεσιμότητα.

Υπάρχουν μόνο ορισμένες εξαιρέσεις κοινωνικού χαρακτήρα (ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον 67% ή πολύτεκνος, γονιός ανάπηρου τέκνου, υπάλληλος που ο/η σύζυγος βγαίνει σε διαθεσιμότητα).

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται άρθρο με το οποίο καταργούνται άμεσα οι θέσεις Σχολικών Φυλάκων. Όπως αναφέρεται «από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται στους Δήμους οι θέσεις της ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων ανεξαρτήτως κατηγορίας εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Οι υπάλληλοι των οποίων οι θέσεις καταργούνται, τίθενται σε διαθεσιμότητα».

Το ίδιο ισχύει και με τους δημοτικούς αστυνομικούς με την διαφορά ότι για τον κλάδο αυτό θα συμβεί στις 23/9. «από την 23η.9.2013 καταργούνται στους Δήμους οι θέσεις του κλάδου ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας και ΥΕ Δημοτικής Αστυνομίας. Οι υπάλληλοι των οποίων οι θέσεις καταργούνται, τίθενται σε διαθεσιμότητα». Οι αρμοδιότητες περνούν στην ΕΛ.ΑΣ αλλά έσοδα που τυχόν προκύπτουν από αυτές τις αρμοδιότητες θα αποδίδονται στους ΟΤΑ.

Στο υπουργείο Παιδείας οι κάτωθι ειδικότητες των αντίστοιχων κλάδων και κατηγοριών του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως και το σύνολο των κατεχόμενων από το προσωπικό αυτό οργανικών θέσεων καταργούνται και το προσωπικό μπαίνει σε διαθεσιμότητα (με ορισμένες εξαιρέσεις).

1. ΠΕ12.12 - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ

2. ΠΕ14.01 – ΙΑΤΡΟΙ

3. ΠΕ14.02 – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

4. ΠΕ14.03 – ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ

5. ΠΕ14.06 – ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

6. ΠΕ17.09 - ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

7. ΠΕ17.13 - ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

8. ΠΕ18.01 - ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

9. ΠΕ18.04 – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

10. ΠΕ18.05- ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

11. ΠΕ18.07 - ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

12. ΠΕ18.08 – ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ

13. ΠΕ18.09 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

14. ΠΕ18.10 – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

15. ΠΕ18.11 – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

16. ΠΕ18.20 – ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ

17. ΠΕ18.21 - ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

18. ΠΕ18.24 – ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

19. ΠΕ18.25 – ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

20. ΠΕ18.26 – ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ

21. ΠΕ18.27 – ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ

22. ΠΕ18.29 – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

23. ΠΕ18.33 – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ

24. ΠΕ18.37 - ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

25. ΠΕ18.39 - ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

26. ΠΕ34 – ΙΤΑΛΙΚΗΣ

27. ΠΕ40 – ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ

28. ΤΕ01.08 - ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

29. ΤΕ01.10 - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

30. ΤΕ01.11 - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

31. ΤΕ01.12 – ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ

32. ΤΕ01.14 - ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

33. ΤΕ01.19 – ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

34. ΤΕ01.20 – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

35. ΤΕ01.25 – ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

36. ΤΕ01.26 – ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ

37. ΤΕ01.29 - ΒΟΗΘ.ΙΑΤΡ. ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓ. ΕΡΓΑΣΤHΡΙΩΝ

38. ΤΕ01.30 - ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ – ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ

39. ΤΕ01.31 - ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

40. ΔΕ01.01 – ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

41. ΔΕ01.02 – ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

42. ΔΕ01.04 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ

43. ΔΕ01.05 – ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ

44. ΔΕ01.08 – ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ

45. ΔΕ01.10 - ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

46. ΔΕ01.11 - ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)

47. ΔΕ01.12 – ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ

48. ΔΕ01.13 – ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ

49. ΔΕ01.14 - ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ

50. ΔΕ01.15 – ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ

51. ΔΕ01.16 - ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ

52. ΔΕ01.17 – ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣΣτο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης καταργούνται και οι οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατηγορίας Δευτεροβάθμιας ή Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, κλάδων ή ειδικοτήτων Οδηγών και Τεχνικού προσωπικού των υφιστάμενων Τμημάτων Κίνησης και Επισκευών της Διεύθυνσης Κρατικών Αυτοκινήτων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Το προσωπικό που κατέχει τις θέσεις αυτές από τη δημοσίευση του παρόντος τίθεται σε διαθεσιμότητα (με τις παραπάνω εξαιρέσεις).

Διαθεσιμότητα

Η αποτίμηση των προσόντων γίνεται βάσει βαθμολογικής κλίμακας και αντικειμενικής μοριοδότησης και η επιλογή των υπαλλήλων με τα λιγότερα προσόντα που τίθενται σε διαθεσιμότητα προκύπτει κατά φθίνουσα σειρά από τον βαθμολογικό πίνακα. Για την αποτίμηση των προσόντων του υπαλλήλου και την κατάρτιση βαθμολογικών πινάκων κατά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα συνιστώνται από τον οικείο κατά περίπτωση Υπουργό Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια στα Υπουργεία, και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

Η διαθεσιμότητα διαρκεί για 8 μήνες.

Κινητικότητα

Όπως αναφέρεται, «η μετάταξη μόνιμων πολιτικών υπαλλήλων και η μεταφορά υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των ανεξάρτητων αρχών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και β) η μεταφορά υπαλλήλων που διατηρούν τη δημοσιοϋπαλληλική τους ιδιότητα των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο δημόσιο τομέα σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, ανεξάρτητων αρχών, Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. όταν επιβάλλεται από το συμφέρον της υπηρεσίας υποδοχής, ιδίως για την κάλυψη άμεσων υπηρεσιακών αναγκών και την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού».

Η μετάταξη ή μεταφορά των υπαλλήλων είναι υποχρεωτική και γίνεται χωρίς αίτηση τους σε υφιστάμενες κενές θέσεις ή σε θέσεις που συστήνονται με την πράξη μετάταξης ή μεταφοράς στον κλάδο ή στην ειδικότητα στους οποίους μετατάσσεται ή μεταφέρεται ο υπάλληλος.

Πώς θα φύγουν με διαδικασία «εξπρές» οι συμβασιούχοι

Μέχρι το τέλος του έτους θα πρέπει να έχουν εκδικαστεί και να έχουν βγει αποφάσεις για όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις που αφορούν απασχόληση εργαζομένων βάσει προσωρινών διαταγών στον Δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα.

Σύμφωνα με τα περιλαμβανόμενα στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή όσες αγωγές είναι εκκρεμείς και έχουν προσδιοριστεί να εκδικαστούν μετά την 1.11.2013 «εκδικάζονται υποχρεωτικά, ύστερα από κλήση οποιουδήποτε διαδίκου μέχρι την 1.11.2013, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό μέτρο που έχει διαταχθεί». Το ίδιο ισχύει και για τις αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων οι οποίες όπως επισημαίνεται εφόσον δεν εκδικαστούν μέχρι 1.11.2013, "παύει αυτοδικαίως η ισχύς της προσωρινής διαταγής".

Σύμφωνα με την νέα διάταξη προβλέπονται ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα ισχύς των προσωρινών διαταγών, εφόσον αυτές εκδοθούν από τα δικαστήρια, αλλά και για την έκδοση των αποφάσεων. Παράλληλα καταργείται το άρθρο 732 Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας το οποίο είχε θεσπισθεί κυρίως για "κραυγαλέες" περιπτώσεις άκυρων απολύσεων π.χ. εγκύων και αφορούσε βασικά τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, Σύμφωνα με τα όσα προέβλεπε το άρθρο «Σε περίπτωση υπερημερίας του εργοδότη ως προς την αποδοχή της εργασίας του εργαζομένου, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει ως ασφαλιστικό μέτρο την προσωρινή απασχόληση του εργαζόμενου μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αγωγής για την κύρια υπόθεση».

Ως προς τους χρόνους εκδίκασης των υποθέσεων:

- Η συζήτηση της προσωρινής διαταγής προσδιορίζεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο ημερών από την κατάθεση της αίτησης. Εαν γίνει δεκτό το αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής η συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων προσδιορίζεται μέσα σε τριάντα ημέρες , αλλιώς δεν δίνεται προσωρινή διαταγή. Εαν η συζήτηση αναβληθεί για οποιοδήποτε λόγο παύει η ισχύς της προσωρινής διαταγής. Μόνο εφόσον συζητηθεί η κύρια αίτηση μπορεί να παραταθεί η ισχύς της προσωρινής διαταγής. Αν η συζήτηση ματαιωθεί δεν χορηγείται νέα προσωρινή διαταγή. Σε περίπτωση μάλιστα που το δικαστήριο παρατείνει την προσωρινή διαταγή τότε το δικαστήριο θα πρέπει να δημοσιεύσει την απόφασή μέσα σε είκοσι ημέρες.

- Ως προς τις υποθέσεις που αφορούν άκυρη απόλυση εργαζομένου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, αν η αγωγή δεν έχει ασκηθεί μέχρι τη συζήτηση της αίτησης λήψης ασφαλιστικών μέτρων η τελευταία απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Παράλληλα εφόσον ο εργαζόμενος απασχολείται βάσει ασφαλιστικών μέτρων, η αναβολή συζήτησης της αγωγής επιτρέπεται μία φορά και μόνο σε περιπτώσεις ανωτέρω βίας. Η αναβολή δεν μπορεί να ξεπερνά τις 40 ημέρες διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό μέτρο που έχει διαταχθεί. Ακολούθως η απόφαση εκδίδεται το αργότερο εντός δύο μηνών από την συζήτηση της αγωγής. Αν η συζήτηση της αγωγής ματαιωθεί αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό μέτρο. Επίσης αίρεται αυτό αυτοδικαίως σε περίπτωση κατάργησης της δίκης με παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής και σε περίπτωση έκδοσης οριστικής απόφασης σε βάρος εκείνου που έχει ζητήσει το ασφαλιστικό μέτρο.

Οι ΟΤΑ

Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ που ανήκει στο Υπουργείο Εσωτερικών έχει ως στόχο την κατάρτιση από τους ΟΤΑ ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών και απολογισμών. Σε περίπτωση που διαπιστώσει απόκλιση από τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους άνω του δέκα τοις εκατό (10%), το Παρατηρητήριο ενημερώνει εντός ενός μηνός από τη λήξη του τριμήνου τον ΟΤΑ, την αρμόδια για την εποπτεία του Αρχή και το Υπουργείο Εσωτερικών, παρέχοντας οδηγίες και εισηγούμενο μεθόδους για τη διόρθωση της απόκλισης.

Παράλληλα, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών που εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους, παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση, εκτέλεση και αναμόρφωση του προϋπολογισμού των δήμων και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή των επόμενων παραγράφων. Με όμοια απόφαση μπορεί επίσης να καθορίζονται ανώτατα όρια για την εκτίμηση των ιδίων εσόδων ή επιμέρους ομάδων τους που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και ορίζονται τα ίδια έσοδα ή ομάδες αυτών. Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών της προηγούμενης παραγράφου και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές.

Προβλέπονται αυστηρές ποινές για όσους δεν ακολουθούν τις διαδικασίες καθώς όπως αναφέρεται «οι υπαίτιοι υπέχουν αστική και πειθαρχική ευθύνη για σοβαρή παράβαση καθήκοντος».

Δημιουργείται Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών με βάση το ΙΚΑ

Στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ιδρύεται Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια.

Το Κ.Ε.Α.Ο. έχει ως σκοπό α) την είσπραξη των ληξιπροθέσμων ασφαλιστικών οφειλών των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, β) τη δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων των οφειλετών των Ασφαλιστικών Οργανισμών (μητρώο οφειλετών), τον προσδιορισμό του ύψους των οφειλομένων ποσών την αιτία και τη χρονική περίοδο που ανάγονται, τη τήρηση στατιστικών στοιχείων και αναλύσεων, γ) τη μελέτη, επεξεργασία και υποβολή προτάσεων για νομοθετικές ρυθμίσεις στο αρμόδιο καθ΄ ύλη Υπουργείο, δ) το σχεδιασμό και την εκτέλεση δράσεων για την επίτευξη του σκοπού του Κ.Ε.Α.Ο.

Στο νομοσχέδιο περιγράφεται και ο μηχανισμός διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού, ο οποίος θα εφαρμοστεί μετά τα προγράμματα Δημοσιονομικής Προσαρμογής, δηλαδή όχι πριν από την 1.1.2017. Προβλέπεται η διαδικασία διαβούλευσης και ποιοι θα μετέχουν.

Για την ΕΡΤ

Με το νομοσχέδιο προβλέπεται ότι για την περίπτωση των εργαζομένων στην ΕΡΤ δεν θα εφαρμοστεί η διάταξη που καθορίζει ανώτατο όριο στον υπολογισμό των αποζημιώσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: