Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2012

Στα 9 δισ. τα φέσια του Δημόσιου

Στα 9 δισ. ευρώ φτάνουν πλέον οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου για το Σεπτέμβριο του 2012 συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερούμενων επιστροφών φόρων, έμμεσων και άμεσων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους οι οφειλές σε ιδιώτες έφταναν στο τέλος του Σεπτεμβρίου τα ... 8,3 δισ. ευρώ από 8,1 δισ. ευρώ τον Αύγουστο.
Από τα χρήματα αυτά οι μεγαλύτερες οφειλές αφορούν και πάλι τα ασφαλιστικά ταμεία το άνοιγμα των οποίων έφτασε τα 4,5 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο από 4,3 δισ. ευρώ τον Αύγουστο
Τα δημόσια νοσοκομεία χρωστούσαν σε ιδιώτες 1,8 δισ. ευρώ, από 1,7 δισ. ευρώ τον Αύγουστο.
Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές 756 εκατ. ευρώ από 860 εκατ. ευρώ το Αύγουστο.
Στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έφτασαν στο τέλος Νοεμβρίου ληξιπρόθεσμες οφειλές 329 εκατ. ευρώ από 339 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο.
Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές σε υπουργεία και φορείς του δημοσίου έφτασαν τα 923 εκατ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου από 921 εκατ. ευρώ που ήταν στο τέλος Αυγούστου.
Οι καθυστερούμενες επιστροφές φόρων φτάσουν τα 738,4 εκατ. ευρώ. Από αυτούς οι 240 εκατ. ευρώ αφορούν επιστροφές από άμεσους φόρους και 493 εκατ. ευρώ από έμμεσους φόρους και κυρίως ΦΠΑ. Η προσθήκη των καθυστερούμενων επιστροφών φόρων στη λίστα με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου αποτελούσε απαίτηση της τρόικας από το 2010.
επιστροφών φόρων στη λίστα με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου αποτελούσε απαίτηση της τρόικας από το 2010 .

Δεν υπάρχουν σχόλια: