Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2012

Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι τίθενται σε διαθεσιμότητα

Στην διευκρίνιση πως οι υπάλληλοι που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα δεν θα απολυθούν αλλά θα μετακινηθούν σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, προχώρησε χθες το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με non paper το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας και στο οποίο παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με το ποιους αφορά η ρύθμιση και ποιους θα θίξει άμεσα. Από τη ρύθμιση εξαιρούνται ευαίσθητες υπηρεσίες. ...

Στο σημείωμα του υπουργείου αναφέρεται πως «η ένταξη των υπαλλήλων, που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης των θέσεών τους, στο Πρόγραμμα Κινητικότητας έχει σκοπό τη μετακίνησή τους, προκειμένου να καλυφθούν υπαρκτά κενά στη διοίκηση, ιδίως στην εξυπηρέτηση των πολιτών, και να αξιοποιηθεί καλύτερα το διοικητικό προσωπικό».

Στο πρόγραμμα εντάσσονται μόνο όσοι προσελήφθησαν χωρίς διαγωνιστική ή άλλη διαδικασία επιλογής. Αφορά μόνο υπαλλήλους με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στον κλάδο διοικητικού. Οι υπάλληλοι που αναμένεται να θιγούν πρώτοι από τις μετακινήσεις είναι αυτοί που δεν έχουν αξιολογηθεί ατομικά, ενώ τονίζεται πως «δεν αμφισβητείται σε καμία περίπτωση η νομιμότητα των προσλήψεων αυτών - οι υπάλληλοι δεν στοχοποιούνται».

Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, κατά την ομιλία του χθες στη Βουλή ανέφερε πως στις ρυθμίσεις υπάρχουν όλες εκείνες οι απαραίτητες εγγυήσεις προκειμένου η διαδικασία της μετακίνησης των υπαλλήλων «να υλοποιηθεί όχι μόνο με τον πιο αντικειμενικό, αλλά και με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο», ενώ τόνισε ότι «οι υπάλληλοι πρέπει να μετακινηθούν άμεσα και τα πολλά κενά που έχουμε σε πάρα πολλές υπηρεσίες να καλυφθούν το συντομότερο».

Επίσης, ανέφερε πως στη ρύθμιση καταλαμβάνει και τις περιπτώσεις που ο υπάλληλος παραπέμπεται για σοβαρά ποινικά και πειθαρχικά αδικήματα στο πειθαρχικό ακροατήριο ή στο πειθαρχικό συμβούλιο αντίστοιχα. «με τις ρυθμίσεις αυτές επιτυγχάνεται η άμεση απομάκρυνσή τους από τις δημόσιες υπηρεσίες, μέχρι να κριθούν από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα», είπε ο κ. Μανιτάκης.Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα μετακίνησης αφορά:

- Αποκλειστικά υπαλλήλους που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε υπηρεσίες κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των ανεξάρτητων αρχών, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και των ΝΠΙΔ που ανήκουν στον δημόσιο τομέα. Δηλαδή δεν αφορά μόνιμο προσωπικό.

- Αποκλειστικά υπαλλήλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Δηλαδή δεν αφορά υπαλλήλους υποχρεωτικής και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Υ.Ε. και Π.Ε).

- Αποκλειστικά υπαλλήλους των ειδικοτήτων διοικητικού, διοικητικού-λογιστικού, διοικητικού-οικονομικού και διοικητικών γραμματέων. Δηλαδή δεν αφορά υπαλλήλους καμίας άλλης ειδικότητας.

Οι παραπάνω κατηγορίες επιλέχθηκαν, όπως επισημαίνεται από το υπουργείο, διότι όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία, «στις εν λόγω ειδικότητες, που άλλωστε έχουν υποστηρικτικό χαρακτήρα, παρατηρείται ιδιαίτερη συγκέντρωση υπαλλήλων. Γι' αυτό και επιλέχθηκαν να ενταχθούν άμεσα στο σχήμα κινητικότητας, ώστε να μεταφερθούν σε υπηρεσίες όπου υπάρχουν διαπιστωμένες ανάγκες σε προσωπικό, ιδίως όπου η υπό στελέχωση δημιουργεί έντονα προβλήματα και καθυστερήσεις εξυπηρέτησης του πολίτη, όπως τα ΚΕΠ, οι διευθύνσεις συντάξεων στο δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία, κ.λπ.

Επίσης, τονίζεται ότι ο αριθμός μετακινήσεων είναι πράγματι περιορισμένος, καθώς έχουν τεθεί τρεις περιορισμοί. Οι θέσεις αυτές καταργούνται μόνον εφόσον:

- Ο αριθμός των υπαλλήλων που εμπίπτουν στη ρύθμιση είναι μεγαλύτερος των δέκα ανά υπηρεσία ή φορέα, ώστε να μην επηρεαστούν οι μικρές σε μέγεθος υπηρεσίες.

- Οι υπάλληλοι αυτοί ανέρχονται σε ποσοστό μικρότερο του 25% του συνολικού αριθμού των τακτικών υπαλλήλων (μονίμων και ΙΔΑΧ) των ως άνω κλάδων και ειδικοτήτων ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής βαθμίδας. Αν υπερβαίνουν το 25%, οι υπηρεσίες εξαιρούνται.

- Οι υπάλληλοι αυτοί είναι λιγότεροι από το 10% του συνόλου του τακτικού προσωπικού που υπηρετεί στην υπηρεσία, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής βαθμίδας, κλάδου και ειδικότητας, ώστε να μην προκύψουν προβλήματα λειτουργίας στις υπηρεσίες.

Από τη ρύθμιση εξαιρούνται, σύμφωνα με το υπουργείο, οι ευαίσθητες υπηρεσίες, όπως οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης και φροντίδας, ο ΟΑΕΔ, τα νοσοκομεία, καθώς και αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία (δηλαδή οι υπάλληλοι που υπηρετούν στη ΓΓ Πολιτισμού του υπουργείου Παιδείας).

Σημειώνεται, δε, ότι οι υπάλληλοι πρόκειται να μετακινηθούν και τα διαπιστωμένα κενά να καλυφθούν το συντομότερο. Έτσι, προβλέπονται αυστηρές προθεσμίες για την υλοποίηση αυτής της διαδικασίας, όσον αφορά τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες της διοίκησης (και μάλιστα με την απειλή πειθαρχικών ποινών σε περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών).

Τέλος, αναφέρεται ότι όλα τα παραπάνω θα εξειδικευθούν με ερμηνευτική εγκύκλιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Αντιδρά η ΑΔΕΔΥ

Μάλιστα, για το συγκεκριμένο θέμα είχε συνάντηση χθες στο γραφείο του ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αντώνης Μανιτάκης με εκπροσώπους της ΑΔΕΔΥ. Πηγές του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης ανέφεραν ότι ο κ. Μανιτάκης ενημέρωσε διεξοδικά τους εκπροσώπους για το ότι πρόκειται για μετακινήσεις συγκεκριμένου προσωπικού και όχι απολύσεις.

Ωστόσο, η ΑΔΕΔΥ εξέδωσε ανακοίνωση χθες το απόγευμα στην οποία αναφέρει ότι «δεν τρέφουμε καμία αυταπάτη» τονίζοντας πως η διαθεσιμότητα είναι το πρώτο βήμα για την απομάκρυνση ενός εργαζομένου από την υπηρεσία του. Γνωστοποίησε επίσης πως κηρύσσει πανελλαδική στάση εργασίας, από τις 12 μέχρι τη λήξη ωραρίου, την Τρίτη, 13 Νοεμβρίου και καλεί τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα να συμμετάσχουν μαζικά στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, ώρα 12:30 μ.μ. στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: