Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012

Α.Σαμαράς : Αύριο ξεκινάει μια καινούργια ημέρα για όλους τους Έλληνες ( η ανακοίνωση του Εurogroup )

Αντώνης Σαμαράς “Όλα πήγαν καλά. Παλέψαμε όλοι μαζί. Αύριο ξεκινάει μια καινούργια ημέρα για όλους τους Έλληνες”

Σε μία δύσκολη, όπως παραδέχτηκαν, συμφωνία για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, κατέληξαν τα μέλη του Eurogroup και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) έπειτα από διαβουλεύσεις σχεδόν 14 ωρών.
Ο στόχος που τέθηκε για το ελληνικό χρέος είναι να προσεγγίσει το 2020 το 124% του ΑΕΠ και να βρεθεί δύο χρόνια αργότερα, το 2022, «σημαντικά κάτω» από το 110% του ΑΕΠ....

Βάσει της συμφωνίας, όμως διευκρινίστηκε μετά το Eurogroup, η επόμενη δόση θα εκταμιευτεί σε τέσσερα μέρη: Η μερίδα του λέοντος (34,4 δισ. ευρώ) θα είναι διαθέσιμη μετά τη έγκριση των Κοινοβουλίων των χωρών τη Ευρωζώνης, έως τις 13 Δεκεμβρίου.
Οι άλλες τρεις μικρότερες δόσεις (συνολικά 9,3 δισ. ευρώ) θα δοθούν εντός του πρώτου τριμήνου του 2013 και είναι συνδεδεμένες με τα λεγόμενα «ορόσημα» του Μνημονίου, μεταξύ των οποίων η φορολογική μεταρρύθμιση τον Ιανουάριο.

Όλη η ανακοίνωση του Εurogroup:

“Το Εurogroup υπενθυμίζει ότι μεταξύ της Ελλάδας και της τρόικα έχει επέλθει μια πλήρη συμφωνία σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων για την αναθεώρηση των όρων (conditionality) του προγράμματος και ότι σύμφωνα με την τρόικα η Ελλάδα έχει εφαρμόσει όλες τις προαπαιτούμενες δράσεις.

Ειδικότερα, το Eurogroup χαιρετίζει την επικαιροποιημένη αξιολόγηση της τρόικα ότι η Ελλάδα έχει εφαρμόσει με ικανοποιητικό τρόπο ένα μεγάλο εύρος μεταρρυθμίσεων, καθώς και τον προϋπολογισμό του 2013 και μια φιλόδοξη μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρατηγική για το 2013 – 2016.

Το Eurogroup σημείωσε με ικανοποίηση ότι η αναθεώρηση των όρων περιλαμβάνει την υιοθέτηση νέων εργαλείων από την Ελλάδα για την ενίσχυση του προγράμματος, κυρίως μέσω μηχανισμών διόρθωσης για την εξασφάλιση των δημοσιονομικών στόχων και των στόχων για τις ιδιωτικοποιήσεις και μέσω αυστηρότερων κανόνων για την κατάρτιση και εποπτεία του προϋπολογισμού. Ακόμα η Ελλάδα έχει ενισχύσει σημαντικά τoν ειδικό λογαριασμό για την εξυπηρέτηση του χρέους.

H Eλλάδα θα μεταφέρει στο λογαριασμό αυτό όλα τα έσοδα από τις ιδιωτικοποιήσεις, τα επιδιωκόμενα πρωτογενή πλεονάσματα, καθώς και 30% του πλεονάζοντος πρωτογενούς πλεονάσματος, για την τήρηση της εξυπηρέτησης του χρέους σε τριμηνιαία βάση.

Επίσης, η Ελλάδα θα ενισχύσει την διαφάνεια και θα προσφέρει πλήρη ex ante και ex post πληροφόρηση στους EFSF/ESM για της συναλλαγές στον ειδικό λογαριασμό.

Το Eurogroup επαίνεσε εκ νέου τις αρχές για την ισχυρή δέσμευση που επέδειξαν στο πρόγραμμα προσαρμογής και επανέλαβαν την εκτίμηση τους για τις προσπάθειες που κατέβαλλαν οι Έλληνες πολίτες.

Το Eurogroup σημείωσε ότι το outlook για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους έχει επιδεινωθεί σε σχέση με το Μάρτιο του 2012, όταν ολοκληρώθηκε το δεύτερο πρόγραμμα, κυρίως λόγω της επιδείνωσης των μακροοικονομικών συνθηκών και των καθυστερήσεων στην εφαρμογή του προγράμματος.

Το Eurogroup έλαβε υπόψη του ότι η αναγκαία αναθεώρηση των δημοσιονομικών στόχων και η συνεπαγόμενη μετάθεση του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 4,5% του ΑΕΠ από το 2014 στο 2016 απαιτεί μια πιο διευρυμένη αντίληψη της βιωσιμότητας του χρέους που θα περιλαμβάνει χαμηλότερα επίπεδα χρέους μεσοπρόθεσμα, εξομάλυνση του τρέχοντος χρηματοδοτικού “λόφου” μετά το 2020 και την χαλάρωση της χρηματοδότησης του.

To Εurogroup πληροφορήθηκε ότι η Ελλάδα εξετάζει συγκεκριμένα μέτρα μείωσης του χρέους στο κοντινό μέλλον, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν αγορά χρέους μέσω δημόσιων προσφορών.

Αν αυτός είναι ο δρόμος που θα επιλεχθεί, οποιαδήποτε προσφορά ή τιμή αναμένεται να μην είναι υψηλότερη από ότι στο κλείσιμο της τιμής των ομολόγων την Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012.

Το Eurogroup θεωρεί ότι στις υπό ανακεφαλαιοποίηση ελληνικές τράπεζες, πρέπει να διενεργηθούν ασκήσεις διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού (liability management exercise) όσον αφορά τους εναπομείναντες κατόχους χρέους μειωμένης εξασφάλισης, ώστε να διασφαλιστεί η δίκαιη κατανομή των βαρών.

Στο πλαίσιο αυτό και μετά τις διαβεβαιώσεις των αρχών ότι θα συνεχίσουν το momentum των δημοσιονομικών και δομικών μεταρρυθμίσεων και από μια θετική έκβαση της επιχείρησης επαναγοράς ομολόγων, τα μέλη της ζώνης του ευρώ θα είναι να εξετάσουν τις ακόλουθες πρωτοβουλίες:

• Μείωση κατά 100 μονάδες βάσης του επιτοκίου που χρεώνεται η Ελλάδα για τα δάνεια που έλαβε στο πλαίσιο των διμερών δανείων του πρώτου προγράμματος (Greek Loan Facility). Τα κράτη μέλη που βρίσκονται σε πλήρες πρόγραμμα διάσωσης δεν χρειάζεται να συμμετέχουν στην μείωση των επιτοκίων για την περίοδο που θα λαμβάνουν τα ίδια κρατική βοήθεια.

• Μείωση κατά 10 μονάδες βάσης της αμοιβής για τις εγγυήσεις που πληρώνει η Ελλάδα για τα δάνεια του EFSF.

• Eπέκταση των λήξεων για τα διμερή δάνεια αλλά και τα δάνεια του EFSF κατά 15 χρόνια και αναβολή των πληρωμών για τόκους στο EFSF για 10 χρόνια. Αυτά τα μέτρα δεν επηρεάσουν την πιστοληπτική ικανότητα του EFSF ο οποίος καλύπτεται πλήρως από τις εγγυήσεις των κρατών-μελών.

• Δέσμευση από τα κράτη μέλη ότι θα περάσουν στον ειδικό λογαριασμό το ποσό που αντιστοιχεί στα έσοδα που προκύπτουν από το χαρτοφυλάκιο SMP της ΕΚΤ από το οικονομικό έτος 2013. Τα κράτη που βρίσκονται υπό πρόγραμμα διάσωσης δεν χρειάζεται να συμμετέχουν στη συγκεκριμένη δράση για την περίοδο που θα βρίσκονται σε πρόγραμμα.

Το eurogroup σημειώνει, πάντως, ότι τα παραπάνω μέτρα ανακούφισης από τα κράτη μέλη θα προκύψουν για την Ελλάδα προοδευτικά και υπό τον όρο της ισχυρής εφαρμογής από την χώρα των μεταρρυθμίσεων την περίοδο της διάρκειας του προγράμματος αλλά και την περίοδο μετά την επιτήρηση από αυτό.

Το eurogroup είναι πεπεισμένο ότι συνολικά οι παραπάνω πρωτοβουλίες από την Ελλάδα και τα κράτη μέλη θα φέρουν το χρέος της χώρας ξανά σε βιώσιμο επίπεδο στην τρέχουσα αλλά και την επόμενη δεκαετία και θα διευκολύνουν την σταδιακή επιστροφή στις αγορές.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ θα εξετάσουν περαιτέρω μέτρα βοήθειας, περιλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, χαμηλότερη συγχρηματοδότηση σε διαρθρωτικά κεφάλαια και/ή περαιτέρω μείωση επιτοκίων στα διμερή δάνεια (Greek Loan Facility) αν είναι απαραίτητο προκειμένου να επιτευχθεί επιπλέον αξιόπιστη και βιώσιμη μείωση του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ, όταν η Ελλάδα φτάσει σε ετήσιο πρωτογενές πλεόνασμα, όπως οραματίζεται το υφιστάμενο Memorandum of Understanding (MoU), υπό την προϋπόθεση της πλήρους εφαρμογής των όρων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι μέχρι το τέλος του προγράμματος του ΔΝΤ το 2016 η Ελλάδα μπορεί να πετύχει χρέος στο 175% του ΑΕΠ, το 2020 στο 124% του ΑΕΠ και το 2022 λόγο χρέους προς ΑΕΠ σημαντικά χαμηλότερο του 110%.

Όπως σημειώθηκε στο eurogroup της 21 Φεβρουαρίου του 2012, δεσμευόμαστε να προσφέρουμε επαρκή στήριξη στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του προγράμματος και μετά από αυτή μέχρι να εξασφαλίσει η χώρα πρόσβαση στις αγορές, υπό την προϋπόθεση ότι η Ελλάδα τηρεί πλήρως τις απαιτήσεις και τους στόχους του προγράμματος προσαρμογής.

Το eurogroup καταλήγει ότι τα απαραίτητα συστατικά βρίσκονται τώρα στη θέση τους, ώστε τα κράτη μέλη να ξεκινήσουν τις απαραίτητες εθνικές διαδικασίες που απαιτούνται για την έγκριση της επόμενης δόσης που αντιστοιχεί σε 43,7 δισ. ευρώ.

Τα 10,6 δισ. ευρώ για την χρηματοδότηση του προϋπολογισμού και τα 23,8 δισ. ευρώ για τα ομόλογα του EFSF που προορίζονται για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών θα πληρωθούν το Δεκέμβριο.

Η διάθεση των υπόλοιπων ποσών θα γίνει σε τρεις δόσεις κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2013 και θα σχετίζεται με την εφαρμογή των «ορόσημων» του MoU (περιλαμβανομένης της εφαρμογής της φορολογικής μεταρρύθμισης ως το Γενάρη) που θα συμφωνηθούν με την τρόικα.

Το Eurogroup περιμένει ότι θα είναι σε θέση να αποφασίσει και επίσημα την διάθεση της δόσης ως τις 13 Δεκεμβρίου, υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης των εθνικών διαδικασιών, και μετά την εκτίμηση του αποτελέσματος μιας πιθανής επαναγοράς χρέους από την Ελλάδα”.

Δεν υπάρχουν σχόλια: