Σάββατο 5 Ιανουαρίου 2013

Κρυφό μνημόνιο...οι 25 αλλαγές που απαιτούν οι δανειστές

Ο  Χορστ Ράιχενμπαχ αποφάσισε όπως αναφέρει η εφημερίδα Real News ότι οι δανειστές απαιτούν 25 ανατροπές αυτές είναι.....

 • Κινητικότητα προσωπικού στο Δημόσιο και συνεχείς μετατάξεις
 • Νέα κριτήρια στις προσλήψεις (όποτε αυτές γίνουν) μέσω νέου ΑΣΕΠ
 • Την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την κατάργηση των αντίστοιχων θέσεων εργασίας
 • Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα ειδοποίησης και είσπραξης οφειλών προς το Δημόσιο
 • Εκπαίδευση των στελεχών του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας
 • Την ενίσχυση του ρόλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
 • Την ίδρυση και λειτουργία φορολογικών δικαστηρίων
 • Τη δημιουργία τραπεζικών λογαριασμών
 • Νέο Κώδικα βιβλίων και Στοιχείων
 • Την εισαγωγή Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας
 • Ηλεκτρονική αυτοματοποίηση του εξαγωγικού φόρτου και παρεμβάσεις στα τελωνεία
 • Απλοποίηση των κανόνων τοποθέτησης προϊόντων στην αγορά
 • Εξορθολογισμός των πολλαπλών αδειών για τις μεγάλες επενδύσεις
 • Την πλήρη κατάργηση των κρατικών παρεμβάσεων που εμποδίζουν την είσοδο στην αγορά και τον ανταγωνισμό
 • Την αξιολόγηση του ΕΟΠΥΥ
 • Τη θέσπιση ενιαίας Αρχής για τις δημόσιες συμβάσεις
 • Τη μεταρρύθμιση του ΟΑΕΔ
 • Την αναθεώρηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
 • Μεταρρύθμιση στον τομέα του φαρμάκου και της τιμολόγησης του
 • Να αναλάβει η κεντρική διοίκηση τη διαχείριση των ακινήτων και της περιουσίας των Δήμων
 • Την απελευθέρωση για δικηγόρους, νομικές εταιρείες και ορκωτούς λογιστές

Δεν υπάρχουν σχόλια: