Σάββατο 5 Ιανουαρίου 2013

Φίλε μας πρόδωσαν

Φίλε Χαραλάμπη γιά σου. Επίτρεψέ μου να σε άποκαλώ φίλο και ας μην γνωριζόμαστε.
Διάβασα τό γράμμα σου στο ΒΗΜΑ on line 20-12-12 << Αξιότιμη κυρία Κλίντον >> . Φίλε δεν είσαι ο μόνος που πικραίνεσαι κάθε φορά που κάποιος άντιπρόσωπος άλλου κράτους άποκαλεί τους Σλάβους Μακεδόνες. Και νομίζω οτι θα ένιωσες την ίδια άπογοήτευση με εμάς τους ... ύπόλοιπους που πρίν περίπου 3 έβδομάδες με την άπόφαση της Ουγγαρίας να τους άναγνωρίσουν ως Δημοκρατία της Μακεδονίας.
<< ¨Εχασα το λογαριασμό , άπό τα 193 μέλη του U N τους έχουν άναγνωρίσει περίπου τα 135 >>
Πώς και γιατί ; Απλούστατα οί Έλληνες τους άναγνώρισαν πρώτοι στο UN .
ΦΙΛΕ ΜΑΣ ΠΡΟΔΩΣΑΝ ? Μας πρόδωσαν οι Έλληνες διοικούντες, οί Έλληνες πολιτικοί. Τούς άναγνώρισαν ως πρώην Δημοκρατία της Μακεδονίας . Δηλαδή ήταν Μακεδόνες και τώρα δεν είναι . Κατάλαβες τι έκαναν ? Και δήθεν σήμερα πολεμάνε να πείσουν τον ύπόλοιπο κόσμο οτι δεν είναι .
Ο κύριος Chris Spirou έδωσε μάχες με τους ύπόλοιπους Ελληνοαμερικανούς όπως άνέφερε σε ομιλία που έκανε σέ άπόφοιτους Πανεπιστημίου. << Την ομιλία του κύριου Spirou θα την βρής στο www.filikieteria2.blogspot.com >> Ρίχνει μεγάλη εύθύνη στον τότε Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη.
Ο κύριος Μητσοτάκης δεν μιλάει. Ας μιλήσει ο κύριος Σαμαράς τι περιμένει ; Περιμένει να πεθάνη πρώτα ο Μητσοτάκης και μετά να του ρίξη τις εύθύνες ; Ας άφήσει και αύτός τις κόκκινες γραμμές, άρκετά μας κοροϊδεύουν όλοι τους.
Φίλε όλοι μας πονάμε την Ελλάδα, ολοι μας άγωνιζόμαστε για τα εθνικά θέματα, όλοι μας εκτός των πολιτικών και πολλών μεγαλοδημοσιογράφων.
Θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη εβδομάδα.

Peter Triantafyllos Toronto

Δεν υπάρχουν σχόλια: