Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2013

Προβόπουλος : Ύφεση 4,5% και διόγκωση της ανεργίας το 2013

Τη βελτίωση των συνθηκών που επικρατούν στην ελληνική οικονομία διαπιστώνει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιώργος Προβόπουλος, στην ετήσια Έκθεση που παρουσίασε σήμερα στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Όπως ανέφερε ο κ. Προβόπουλος, συγκρίνοντας τη σημερινή κατάσταση με τις συνθήκες που επικρατούσαν πριν από λίγους μόνο μήνες, είναι φανερό ότι πολλά έχουν αλλάξει προς το καλύτερο. Το σημαντικότερο είναι ότι έχει απομακρυνθεί το ενδεχόμενο της χρεοκοπίας...
και της εξόδου από το ευρώ. Όσο παγιώνεται αυτή η εκτίμηση, τόσο θα βελτιώνεται το κλίμα στην Ελλάδα και θα διαμορφώνει συνθήκες ενάρετου κύκλου.

Ωστόσο, ο ίδιος τόνισε την ανάγκη να συνεχιστεί η εφαρμογή του προγράμματος προσαρμογής χωρίς αποκλίσεις και καθυστερήσεις. Η προσήλωση στους στόχους και, όπου είναι δυνατόν, η υπέρβασή τους θα εξαλείψουν όσες αβεβαιότητες παραμένουν και θα ενδυναμώσουν τις θετικές προοπτικές, με πολύ ευνοϊκά αποτελέσματα στην κοινωνική συνοχή και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Όπως υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο διοικητής της ΤτΕ "διανύσαμε το μεγαλύτερο μέρος μιας μακράς, δύσβατης και επίπονης διαδρομής με υψηλό τίμημα για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Το τμήμα που απομένει, παρότι μικρότερο, θα είναι εξίσου δύσκολο, καθώς η προσπάθεια θα πρέπει να καταβληθεί επιπλέον των θυσιών που ήδη έγιναν. Τώρα που το τέρμα της διαδρομής, γίνεται επιτέλους ορατό οφείλουμε να εντείνουμε την προσπάθεια, προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι οι θυσίες των πολιτών δεν θα πάνε χαμένες ."

Η ΤτΕ προβλέπει για το 2013 ύφεση της οικονομίας της τάξεως του 4,5% και διόγκωση της ανεργίας. Για τον λόγο αυτό ο διοικητής επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού.

Το ΑΕΠ της χώρας σωρευτικά την περίοδο 2008 - 2013 θα έχει υποχωρήσει κατά 24,6%. Το ποσοστό της ανεργίας κατά μέσο όρο το 2012 διαμορφώθηκε στο ιστορικώς υψηλό επίπεδο του 24,5%, ενώ εφέτος αναμένεται περαιτέρω διόγκωση του. Οι εξελίξεις αυτές εκτιμάται ότι δυσχεραίνουν τη δημοσιονομική προσαρμογή. Παρά ταύτα επισημαίνεται ότι η μεγαλύτερη από την αρχικά προβλεπόμενη ύφεση επιτάσσει ταχύτερο βηματισμό στην προώθηση των διαρθρωτικών αλλαγών. Τα παραπάνω συνθέτουν το περίγραμμα των δυσκολιών που θα αντιμετωπίσει η χώρα και το 2013, ωστόσο η ΤτΕ εκτιμά ότι η ανάκαμψη είναι ορατή το 2014. Θέτει όμως ως προϋποθέσεις για τη διατηρήσιμη ανάπτυξη της οικονομίας τη συνέχιση της εφαρμογής του προγράμματος, την υιοθέτηση ενός νέου εξωστρεφούς αναπτυξιακού προτύπου, καθώς και την αποτελεσματική αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η ΤτΕ στη δημιουργία προϋποθέσεων για μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης των ήδη φορολογουμένων. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, στην αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος θα πρέπει να τεθεί ως κεντρική επιδίωξη η διεύρυνση της φορολογικής βάσης και ο περιορισμός της φοροδιαφυγής. Προσπάθεια θα πρέπει να καταβληθεί, επίσης, στον εκσυγχρονισμό του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η φοροδιαφυγή. Έτσι θα δημιουργηθούν περιθώρια για μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης των ήδη φορολογουμένων, η οποία έχει αυξηθεί υπέρμετρα τα τελευταία χρόνια. Αυτό αφενός θα τονώσει το αίσθημα φορολογικής δικαιοσύνης και αφετέρου θα δημιουργήσει θετικές προσδοκίες που θα αντισταθμίσουν εν μέρει τις αρνητικές επιπτώσεις της μείωσης των δαπανών.

Για τις εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα, ο κ. Προβόπουλος τόνισε ότι η αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα αποτελεί το κλειδί για την αποκατάσταση ομαλών συνθηκών ρευστότητας. Στο πλαίσιο αυτό έχει ήδη δρομολογηθεί η ανακεφαλαιοποίηση των τριών συστημικών (Εθνικής , Αlpha και Πειραιώς) τραπεζών επισημαίνοντας ότι το επόμενο στάδιο της διαδικασίας αυτής που προβλέπει την έκδοση υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών και την αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου μέσω κοινών μετοχών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Απριλίου 2013. Οι μικρότερες τράπεζες μέσα στο ίδιο χρονοδιάγραμμα οφείλουν να ανακεφαλαιοποιηθούν με αμιγώς ιδιωτικά κεφάλαια. Αν δεν συμβεί αυτό τότε η Τράπεζα της Ελλάδος θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες όπως προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο το αργότερο μέχρι τον Ιούνιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: