Κυριακή 25 Αυγούστου 2013

Ἡ Χειμάρρα τίμησε καὶ φέτος τὸν Ἐθνομάρτυρα Ἀριστοτέλη Γκούμα


Συμπληρώθηκαν φέτος τρία χρόνια ἀπὸ τὴν ἐν ψυχρῶ δολοφονία τοῦ Ἐθνομάρτυρα Ἀριστοτέλη Γκούμα ἀπὸ συμμορία Ἀλβανῶν ἐθνικιστῶν στὶς 13 Αὐγούστου τοῦ 2010. Αἰτία τοῦ ὀδυνηροῦ γιὰ τὸν Ἑλληνισμὸ τῆς Βορείου Ἠπείρου συμβάντος ἀποτέλεσε ἡ ἐπιθυμία τοῦ 37χρονου Χειμαρριώτη νὰ μιλᾶ στὸν τόπο ποὺ μεγάλωσε τὴν μητρική του γλώσσα, τὰ ἑλληνικά....
Δυστυχῶς καὶ φέτος ἀποδείχτηκε μὲ σειρὰ γεγονότων ὅτι τόσο οἱ Ἀλβανοὶ ὅσο καὶ ὁρισμένοι Ἕλληνες(;) προσπαθοῦν μεθοδικὰ νὰ μειώσουν ἢ ἀκόμα καὶ νὰ σβήσουν τὴν μνήμη τοῦ ἀδικοχαμένου παλληκαριοῦ ποὺ ὅσο αὐτὴ διατηρεῖται, κρατιέται ψηλὰ καὶ τὸ ἐθνικὸ φρόνημα τῶν Ἑλλήνων τῆς Βορείου Ἠπείρου.
Ἀρχικά, ἀλγεινὴ ἐντύπωση προκάλεσε στοὺς ἑκατοντάδες παρευρισκόμενους, Ἑλλαδίτες καὶ Βορειοηπειρῶτες, τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ μνημόσυνο τοῦ Ἀριστοτέλη ὁρίστηκε νὰ τελεστεῖ σὲ ἕνα μικρὸ παρεκκλήσι μὲ σχετικὰ δύσκολη πρόσβαση τὴν στιγμὴ ποὺ ἡ Χειμάρρα διαθέτει μεγαλύτερους καὶ εὐκολότερα προσβάσιμους ναούς. Στὸ γεγονὸς αὐτὸ ἦρθε νὰ προστεθεῖ...

ἡ ἄρνηση τοῦ ἱερέως, κατόπιν ἐντολῶν, νὰ τελέσει τὸ μνημόσυνο, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἐπικρατήσει ἔνταση καὶ τὸ κλίμα νὰ εἶναι ἀρκετὰ τεταμένο. Ὕστερα ἀπὸ ἀρκετὴ ὥρα καὶ κάτω ἀπὸ τὴν πίεση τοῦ πιστοῦ λαοῦ τελέστηκε τελικὰ τρισάγιο εἰς μνήμην τοῦ ἀδικοχαμένου παληκαριοῦ. Καὶ σὰν νὰ μὴν ἔφτανε αὐτὸ δὲν ἐπετράπη στὸν ἐκπρόσωπο τῆς οἰκογένειας νὰ βγάλει τὴν σύντομη ὁμιλία ποὺ ἐν τέλει ἐκφωνήθηκε ἐκτός τοῦ ἱεροῦ ναοῦ.
Στὴν συνέχεια ὁ κόσμος κατέβηκε στὸ κοιμητήριο τῆς Χειμάρρας ὅπου βρίσκεται ὁ τάφος καὶ ἡ προτομὴ τοῦ Ἀριστοτέλη. Ὁ συγκλονιστικὸς θρῆνος τῆς μάνας πάνω στὸ μνῆμα τοῦ πεσόντος παιδιοῦ της πραγματικὰ συγκλόνισε τοὺς πάντες. Ἀκολούθησε σύντομος χαιρετισμὸς τοῦ ἐκπροσώπου τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς καὶ κατάθεση στεφάνων ἐνῶ ἡ ἁπλὴ τελετὴ ἔκλεισε μὲ τὸν Ἐθνικό μας Ὕμνο. Τὶς ἐκδηλώσεις τίμησαν μὲ τὴν παρουσία τους ἡ ΣΦΕΒΑ καθὼς καὶ ὁ πρόεδρος τοῦ Mega Χρηστάκης Κίτσιος.
Κλείνοντας θὰ θέλαμε νὰ ἐπισημάνουμε ὅτι εἶναι ἀδιαμφισβήτητο πὼς ἀκόμη καὶ νεκρός, ὁ Ἐθνομάρτυρας Ἀριστοτέλης Γκούμας ἐνοχλεῖ γιὰ ἕνα καὶ μόνο λόγο: γιατί ὁ ἡρωικός του θάνατος "φωνάζει" γιὰ τὴν Ἑλληνικότητα τῆς Βορείου Ἠπείρου. Ὅσο πάντως κι ἂν πολεμεῖται καὶ μετὰ θάνατον, ὀφείλουμε νὰ διαφυλάξουμε ἀκέραιη τὴν μνήμη του καὶ νὰ τὸν κατατάξουμε δίπλα στοὺς χιλιάδες ἥρωες τῆς Ἑλληνικῆς ἱστορίας.
Εἴθε ὁ Θεὸς νὰ ἀναπαύσει τὴν ψυχὴ τοῦ μάρτυρα τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας Ἀριστοτέλη Γκούμα καὶ ἡ μνήμη του νὰ ἀποτελεῖ ἐφαλτήριο γιὰ νέους ἀγῶνες γιὰ τὴν τόσο παραλαμελημένη ἀπὸ τὴν ἐπίσημη πολιτεία Βόρειο Ἤπειρο.
Ἀθάνατος!
Ὁμιλία ἐκπροσώπου τῆς οἰκογενείας τοῦ Ἀριστοτέλη

Δεν υπάρχουν σχόλια: