Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2013

Τράπεζα της Ελλάδος υπάρχει πρωτογενές πλεόνασμα

Η Τράπεζα εξηγεί ότι τόσο η «αφήγηση» του υπουργείου Οικονομικών όσο και η δική της, αναφορικά με το πρωτογενές αποτέλεσμα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καταλήγουν ουσιαστικά στο ίδιο συμπέρασμα...


Τη θέση ότι τα στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών για το πρωτογενές πλεόνασμα των τριών δισ. ευρώ στο οκτάμηνο του 2013 είναι πραγματικά, διατυπώνει, ουσιαστικά, η Τράπεζα της Ελλάδος, με ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, έπειτα από το μπαράζ δημοσιευμάτων που προηγήθηκε τις προηγούμενες ημέρες.

Δίνοντας, ουσιαστικά, την εξήγησή της για τη διαφορετική «ανάγνωση» των ίδιων στοιχείων, η οποία οδήγησε το υπουργείο Οικονομικών στην ανακοίνωση πρωτογενούς πλεονάσματος και, από την άλλη, την Τράπεζα της Ελλάδος στην ανακοίνωση πρωτογενούς ελλείμματος (της τάξης των εννέα δισ. ευρώ, μάλιστα), η ΤτΕ «δικαιώνει» το πρωτογενές αποτέλεσμα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, διαψεύδοντας τα περί «μεγάλης απόκλισης».

Επισημαίνει, λοιπόν, η Τράπεζα της Ελλάδος:

1. Στο ταμειακό αποτέλεσμα της Τραπέζης της Ελλάδος παγίως καταγράφονται μόνο οι συναλλαγές που αφορούν στις ταμειακές κινήσεις του Κράτους μέσω των λογαριασμών του στην Τράπεζα της Ελλάδος στη χρονική περίοδο αναφοράς.

Κατ' αυτόν τον τρόπο, περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για την αποπληρωμή παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών ύψους 4.632 εκατ. ευρώ, οι οποίες και αναγράφονται στην υποσημείωση 4 του Δελτίου Τύπου της ΤτΕ («Καθαρές δανειακές ανάγκες κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση», 10/9/2013).

Η αποπληρωμή αυτή (4.632 εκατ. ευρώ) δεν επηρεάζει βεβαίως το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε εθνικολογιστική βάση διότι, όπως είναι γνωστό, οι οφειλές αυτές έχουν ήδη υπολογιστεί στο αποτέλεσμα των ετών που δημιουργήθηκαν.

2. Παράλληλα, στο ταμειακό αποτέλεσμα που δημοσιεύει η Τράπεζα της Ελλάδος δεν περιλαμβάνονται έσοδα ύψους 1,5 δισ. ευρώ (υποσημείωση 5 στο σχετικό Δελτίο Τύπου της ΤτΕ) από μεταφορά αποδόσεων ελληνικών ομολόγων από τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος.

3. Το Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους περιλαμβάνει την πληρωμή και είσπραξη των προαναφερθέντων ποσών στο τροποποιημένο πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού.

Συνεπώς, καταλήγει η ΤτΕ στην ανακοίνωσή της, «εάν γίνει η σχετική αναγωγή, δηλαδή από τις δαπάνες του Δελτίου Τύπου της ΤτΕ αφαιρεθεί η πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών και στα έσοδα του Δελτίου Τύπου της ΤτΕ προστεθεί το ποσό από τη μεταφορά αποδόσεων ελληνικών ομολόγων, τότε το πρωτογενές αποτέλεσμα που παρουσιάζεται στο Δελτίο Τύπου της Τραπέζης της Ελλάδος ταυτίζεται με εκείνο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (2.922 εκατ. ευρώ)».

Δεν υπάρχουν σχόλια: